Ads Top

Intentieovereenkomst gebiedsvisie woonwijk Franse Gat feestelijk ondertekend

Zeven organisaties hebben op 15 maart in Buurtcentrum Plein Zuid de Intentieovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen van de Gebiedsvisie voor de woonwijk Franse Gat. De gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice en de Veenendaals Woningstichting, de provincie Utrecht, GGD regio Utrecht, Stedin, en Waterschap Vallei en Betuwe bundelen de krachten om in de komende tien jaar de leefbaarheid en de duurzaamheid te verbeteren van woonwijk het Franse Gat.

Namens Stedin tekende Joep Weerts, directeur Klant & Markt. Joep: “Het is mooi om te zien dat dit initiatief zo breed gedragen is. Want de verantwoordelijkheid van verduurzaming ligt niet bij een partij, maar moeten we allemaal de schouders eronder zetten.” Wijkwethouder Nermina Kundic prees de goede samenwerking met de bewonersorganisaties, de ondernemers en organisaties in deze wijk. Ook Utrechtse Gedeputeerde Pim van den Berg was aanwezig: “Als provincie zijn we blij dat we samen werken aan een duurzame energieneutrale wijk waar het nog beter wonen, werken en ontmoeten is.”

De tussenrapportage ‘Gebiedsvisie Franse Gat, Van opgaven naar wensen’ is op dinsdag 13 maart vastgesteld door het College. Hier heeft de gemeente samen met Patrimonium woonservice een sterke basis gelegd voor het verder ontwikkelen van de Gebiedsvisie Franse Gat. Het plan is om de woningen, groen, spelen, parkeren, gezondheidszorg, bodemkwaliteit en natuurwaarden te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Als de kaders duidelijk zijn, gaan de gemeente, woningcorporaties samen met de andere participerende organisaties in gesprek met bewoners, ondernemers en organisaties over de belangrijke aandachtspunten in deze authentieke Veense wijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.