Ads Top

Burenhulp bespaart energieverbruik van 300 woningen

Lamb Weston Meijer en Wiskerke Onions zijn druk bezig met de aanleg van een restwarmtekoppeling tussen beide, naast elkaar gelegen bedrijven. Zij leggen warmtewisselaars, buizensystemen en een installatie voor het meten en monitoren van het energieverbruik aan. Via dit systeem vloeit overtollige warmte van Lamb Weston  Meijer naar Wiskerke Onions. Beide buren besparen hiermee het jaarlijkse energieverbruik van 300 huishoudens.

'We liggen mooi op schema om eind juni 2018 de nieuwe installatie in gebruik te nemen', zegt Erik de Been namens Lamb Weston Meijer. 'Dan begint de periode dat we onze uienoogst gaan drogen', voegt directeur Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions toe. 'Zo kunnen we gelijk valideren welke milieuwinst we met deze nieuwe installatie realiseren.'

Het restwarmteproject van beide agrarische bedrijven past in het maatschappelijke beleid van de Provincie Zeeland gericht op het bevorderen van de energietransitie (verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen). Daarom heeft de Provincie Zeeland een Green Deal met de Rijksoverheid gesloten, van waaruit Provincie Zeeland een subsidie van bijna €800.000 voor dit project heeft verstrekt. De totstandkoming van het project is gefaciliteerd door het platform Smart Delta Resources, een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de zuidwestelijke Deltaregio, waaronder Lamb Weston Meijer.

Na processen als het schillen van aardappelen via stoomschillers, en het voorbakken van aardappelproducten, heeft Lamb Weston Meijer energie over die van te lage kwaliteit is voor andere delen van het productieproces. Voor het naastgelegen Wiskerke Onions, is deze energie goed bruikbaar om de uienoogst te drogen. Daarom vangt Lamb Weston Meijer deze energie af via warmtewisselaars. Deze warmen water op, dat vervolgens naar Wiskerke Onions stroomt. Na afgifte van warmte vloeit het afgekoelde water weer terug naar deze warmtewisselaars, om weer op te warmen in het productieproces van Lamb Weston Meijer.

Zodra de nieuwe installatie in juni 2018 in gebruik wordt genomen, kunnen beide partners precies meten hoeveel energie ze besparen. Het verwachte besparingspotentieel is zo’n 500.000 m3 aardgas en een verminderde uitstoot van zo’n 875 ton CO2. Ruwweg is dit het jaarlijkse energieverbruik van 300 huishoudens. Wiskerke Onions betaalt het leeuwendeel van de investering van €1,6 miljoen. Verder ontvangen Wiskerke Onions bijna €800.000 en Lamb Weston / Meijer zo’n €13.000 subsidie van de Provincie Zeeland

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.