Ads Top

Energieverbruik verandert nauwelijks in 2017

Vanaf 1990 tot en met 2017 nam het energieverbruik in ons land met bijna 10 procent toe. Per hoofd van de bevolking daalde het verbruik echter met bijna 5 procent. Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale verbruik in 2017 was met 2 900 petajoule 92 procent, nagenoeg gelijk aan 2016. De resterende 8 procent van de gebruikte energiebronnen bestaat uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en elektriciteit uit het buitenland.

De economie groeide tussen 1990 en 2017 met 80 procent (volume bruto binnenlands product) harder dan het energieverbruik. Hierin speelt mee dat we in de loop der jaren steeds efficiënter zijn geworden met het gebruik van energie. Zo wordt elektriciteit steeds efficiënter opgewekt, zijn cv-ketels steeds zuiniger geworden en is nieuwbouw beter geïsoleerd. Ook is sinds 1990 het aandeel van (energiezuinige) productie van diensten in het bbp toegenomen.

Net als in 2016 steeg het aardgasverbruik in 2017 vooral doordat het verbruik voor de productie van elektriciteit steeg, met 33 petajoule. Deze stijging hangt vooral samen met een daling van het steenkoolverbruik (49 petajoule) voor de elektriciteitsproductie. In 2016 daalde de inzet van steenkool ook al met bijna een tiende. Deze dalingen zijn mede het gevolg van het stilzetten van oude kolencentrales in het kader van het Energieakkoord uit 2013. Desondanks wordt er nog altijd meer steenkool in elektriciteitscentrales verstookt dan in de jaren vóór 2014. Dit komt vooral door het in gebruik nemen van nieuwe, grote kolencentrales in 2014 en 2015.

In 2017 daalde de winning van aardgas met ruim 200 petajoule, zo’n 13 procent. Dit was het vierde opeenvolgende jaar van daling. Dat de laatste jaren minder aardgas wordt gewonnen is het gevolg van de aardbevingenproblematiek in Groningen. De dalende winning wordt vooral gecompenseerd door aardgas te kopen in het buitenland. Vanaf 2012 stijgt de import van aardgas ieder jaar en in 2017 werd voor het eerst meer aardgas ingevoerd dan er uit eigen bodem gewonnen werd.

De hogere import in 2017 kwam voor het grootste deel uit Noorwegen. Deze import steeg van 185 petajoule naar 743 petajoule. Ook de import uit Groot-Brittannië steeg, met 78 petajoule naar 253 petajoule. De import vanuit de Duitse grensovergangen (waarin ook aardgas uit Rusland zit) daalde daarentegen met 116 petajoule naar 338 petajoule.

Traditioneel exporteert Nederland meer aardgas dan dat het importeert. Tussen 2000 en 2013 was de export nog meer dan twee keer zo groot als de import. Na 2013 daalt deze verhouding echter snel. In 2017 was de export van aardgas nog maar 3 procent hoger dan de import.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.