Ads Top

Innovatieve windmolens: langere levensduur, kostendaling en ... oesterbanken

Windmolens die vorming van oesterbanken stimuleren en het ecosysteem van de Noordzee verbeteren. Een innovatief montagesysteem tussen de mast en de fundering, zodat windmolens langer meegaan en minder onderhoud nodig hebben. Een verbeterde coating, die windmolens beter beschermt en kostenefficiënter maakt. Dat zijn de innovaties die Two Towers B.V. gaat testen op het innovatiekavel Borssele V in de Noordzee. Het consortium is de winnaar van de tender voor het innovatiekavel, dat van 2 januari tot en met 18 januari 2018 was opengesteld. Het is de verwachting dat het windpark vanaf 2021 voldoende duurzame stroom levert voor ruim 25.000 huishoudens.

Het innovatiekavel, een proefgebied tussen de al gegunde kavels Borssele I en III, biedt de mogelijkheid om nieuwe, al ver ontwikkelde technieken in de praktijk te testen en te demonstreren aan windparkbouwers wereldwijd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kostprijsreductie van windenergie op zee, de kennisopbouw en concurrentiepositie van Nederland. Voor het testen van de innovaties krijgt het Two Towers (een consortium van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding) een innovatiesubsidie van maximaal 15 miljoen euro. Daarnaast krijgt het voor de geleverde stroom een maximale subsidie van 35 miljoen euro.

Door de afwezigheid van bodemverstorende activiteiten, zoals sleepnetvisserij, kunnen zich in de buurt van windmolens nieuwe ecosystemen ontwikkelen. Om dit natuurproces te stimuleren worden op het innovatiekavel oesterbanken aangelegd. De oesterbanken voorkomen erosie van de bodem rond de fundering van de windmolens en helpen het herstel van het maritieme ecosysteem in de Noordzee. Op de bodem komen stenen van diverse soorten en afmetingen die de stroming van het water en het omwoelen van de bodem beperken, zodat er een ideale leefomgeving voor oesters ontstaat. De stenen zijn verrijkt met kalkhoudend schelpmateriaal; een goede basis voor de oesters. Bij de aanleg worden oesters in verschillende levensstadia toegevoegd, die zich vervolgens vermeerderen en verspreiden door de Noordzee. Goed nieuws voor de oesters (maar niet voor culinaire liefhebbers): de oesterbanken worden niet geoogst en blijven op het rif om de zeebodem verder te herstellen en het ecosyteem te ontwikkelen.

Een innovatieve klemverbinding tussen de fundering en de mast maakt de bouw van windmolens gemakkelijker en goedkoper. Een op aluminium gebaseerde bescherming zorgt voor een hogere levensverwachting van de mast en heeft minder onderhoud nodig. Daarnaast zal een innovatief coatingsysteem worden toegepast waardoor corrosie op een efficiënte, veilige en milieuvriendelijke manier wordt bestreden De levensduur en het rendement van investeringen wordt hierdoor verhoogd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.