Ads Top

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie verruimd tot 4,5 miljoen

In april 2017 is de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 gestart. Vanwege de grote belangstelling is de subsidiepot nu uitgebreid.

Met de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 stimuleert de provincie lokale maatschappelijke initiatieven om aan de slag te gaan met energietransitie. De regeling maakt het mogelijk om lokale projecten op een professionele manier voor te bereiden door deskundigen in te huren. Subsidie kan worden verstrekt voor het voorbereiden van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot. Onder duurzame warmte en energie verstaat de provincie (of: worden verstaan) warmte afkomstig van hernieuwbare natuurlijke bronnen, niet zijnde biomassa, die constant worden aangevuld of gewonnen door het gebruik van restwarmte.

Onlangs is de regeling verruimd van 2 naar 4,5 miljoen euro en opengesteld voor een grotere groep deelnemers. Zo zijn de aanvraagvereisten voor verenigingen en woningbouwcorporaties versoepeld. Daarmee worden ook bijvoorbeeld huurders van sociale woningen bereikt. Speciaal voor verenigingen en woningbouwcoöperaties is nu ook subsidie mogelijk van 10% van de totale investeringskosten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.