Ads Top

Drijvende Airborne Wind Energy systemen ver uit de kust: haalbaar én concurrerend

Airborne Wind Energy Systeem (AWES) ontwikkelaar Ampyx Power heeft een rapport gepubliceerd met de resultaten van een onderzoek naar de drijvende toepassing van hun systeem.

De kosten van windenergie op zee nemen aanzienlijk toe met de waterdiepte vanwege de hoge kosten voor de fundering. Ampyx Power’s systeem dat windenergie opwekt met behulp van een vliegtuig aan een kabel dat op 500 meter  hoogte vliegt, kan worden ingezet op relatief kleine verankerde drijvende platforms, op plaatsen waar de inzet van conventionele windturbines economisch of technisch onmogelijk is.

Het onderzoek, 'Sea-Air-Farm'-project genaamd, werd uitgevoerd door een consortium van Ampyx Power, ECN (Energy Research Centre Nederland), Marin (Maritime Research Institute Netherlands) en Mocean Offshore. Het consortium deed onderzoek naar de offshore-toepassing van een drijvend systeem en de mogelijkheden en beperkingen van een volledig windpark met meerdere systemen, ver uit de kust in diepe wateren. Het project werd uitgevoerd met subsidie van Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.

Consortiumpartner ECN valideerde de aerodynamische modellen, onderzocht de installatie- en O&M-scenario's, en berekende het rendement en de kosten. Mocean Offshore ontwierp het drijvende platform met afmeer- en infieldkabels, dat vervolgens werd getest in Marin's testbassin. Ampyx Power ontwierp een concept voor het vliegtuig en een volledig offshore windpark, bestudeerde het certificeringskader, en leidde het gehele project.

Uit het ondezoek blijkt dat een AWES windpark technisch haalbaar en bovendien kostenconcurrerend is. De cijfers zijn veelbelovend, gezien het feit dat AWES op MW-schaal zich nog in de vroege fase van hun technologische en commerciële ontwikkeling bevinden, en in de toekomst nog aanzienlijke kostenbesparingen te verwachten zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.