Ads Top

Enexis Groep geeft praktische tips aan gemeentes

Er ligt een enorme opgave in de gebouwde omgeving: ongeveer 7 miljoen huizen moeten verduurzaamd worden. De gemeente heeft daarin een regierol, en als netwerkbedrijf ondersteunen we bij het maken van een visie, met planontwikkeling en implementatie.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zullen veel nieuwe wethouders aantreden en het college-akkoord gaan uitvoeren. Dat is voor netbeheerder Enexis het ideale moment om alle wethouders en beleidsambtenaren in het verzorgingsgebied een brief te sturen met tips rondom de verduurzaming van het woningenbestand, want de komende vier jaar zijn cruciaal voor de energietransitie.

De brief focust zich zes concrete suggesties, waaronder:
Ontwikkel en ontwerp nieuwbouwwijken zonder gasinfrastructuur
De aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouwwoningen verdwijnt zoals u weet; voor nieuwbouwprojecten waarbij al aardgas was ingepland, zetten wij ons in om samen met uw gemeente het overleg te voeren met projectontwikkelaars om die plannen aan te passen.

Voor het verduurzamen van bestaande wijken moet er een warmteplan komen
Leg daarin vast welke buurten wanneer van het aardgas af gaan en wat het duurzame alternatief wordt. Zo is voor bewoners duidelijk waar zij aan toe zijn. Wij ondersteunen u via onze regionale, multidisciplinaire teams bij het maken van afwegingen voor de best passende energieinfrastructuur.

Als alternatief voor aardgas kunt u kiezen voor een hybride warmtepomp (in combinatie met goede isolatie van de woning)
Het voordeel van dit systeem is dat we de gasvraag met 80% reduceren hetgeen een forse reductie van CO2 betekent. Daarnaast besparen bewoners substantieel op hun energierekening. Door nu te kiezen voor een hybride oplossing kunnen we gefaseerd het woningenbestand verduurzamen.

De toekomstige energiemix zal veranderen
Waar ziet u mogelijkheden voor windenergie, energie uit de bodem (geothermie) of zonneparken? Maak plannen over hoe deze bronnen in uw gemeentelijke omgeving passen, welke kansen er zijn en betrek buurgemeenten hierbij. Een heldere omgevingsvisie en een duidelijk omgevingsplan komen de betaalbaarheid ten goede. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een plan en leveren u de gewenste data over de energievraag per wijk.

De toekomst van het personenvervoer is elektrisch; vanaf 2030 mogen alleen emissie-loze auto’s worden verkocht
Het kabinet gaat daarom uit van 1 miljoen elektrische voertuigen in 2025 en 3 miljoen in 2030. De elektriciteit voor al deze auto’s moet beschikbaar komen via (publieke) laadpalen. Bepaal de plekken waar leveranciers laadpalen kunnen aanleggen. Wij kunnen u adviseren over de benodigde netwerk infrastructuur.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.