Ads Top

NAM plaatst opnieuw geavanceerde meetapparatuur in Groningen

Op en rondom het Groningen-gasveld plaatst NAM de komende weken 30 meetapparaten, zowel voorzien van een GPS-antenne en twee Insar radar-reflectoren. Deze geavanceerde apparatuur monitort, met hulp van satellieten, continue de bodemdaling van het Groningen-gasveld. De meetgegevens worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in de risico’s op aardbevingen door gaswinning. Met deze kennis kan men deze risico’s verder beperken.

Het plaatsen van GPS-antennes, Insar radar-reflectoren en het uitvoeren van de metingen maakt deel uit van het zogeheten Study and Data Acquisition Plan van NAM, onderdeel van het Winningsplan 2016. Dankzij de verschillende meettechnieken (GPS en Insar) op één locatie, kunnen meetresultaten voor bodemdaling vergeleken worden.

De installaties zullen, waar mogelijk, binnen de omheining van bestaande mijnbouwlocaties worden geplaatst. Op deze locaties is elektriciteit en internet aanwezig.

De meetapparatuur is voorzien van een GPS antenne en twee Insar radarreflectoren. De GPS antenne en de Insar reflectoren meten met verschillende technieken, daarbij gebruik makend van verschillende satellieten. De GPS antenne (zie beeld, met afmetingen in mm) staat 24 uur per dag in contact met een satelliet. De twee geïntegreerde Insar reflectoren vangen signalen op van verschillende satellieten, die met diverse frequenties passeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.