Ads Top

Elektriciteit in Nederland relatief goedkoop

De gemiddelde elektriciteitsprijs in de Centraal West-Europese Regio1 is licht gestegen in 2017, voornamelijk door hogere brandstofprijzen (gas +22% en steenkool +40%) voor centrales en de koude periode aan het begin van 2017. De prijzen in landen waar TenneT actief is, Nederland en Duitsland, zijn vooral in de wintermaanden een stuk lager dan in Frankrijk en België (zie onderstaande grafiek met day ahead prijzen). 

Nederland en Duitsland zijn dan ook vooral in de wintermaanden landen met een exportfunctie. Frankrijk en België hebben in de koudere maanden een sterk verhoogde vraag naar elektriciteit, omdat veel huizen daar niet met gas maar elektrisch worden verwarmd. In combinatie met onzekerheid over de beschikbaarheid van nucleaire en waterkrachtcentrales drijft dit in de winter de elektriciteitsprijzen op. Omdat de nationale hoogspanningsnetten aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen landen met een overschot aan beschikbare productiecapaciteit een belangrijke ondersteunende rol spelen voor de landen waar veel vraag is. Juist de flexibele Nederlandse gascentrales hebben een cruciale rol en zijn in de winter veelvuldig ingezet om andere landen van stroom te voorzien. 

Opvallend is dat landen aan de rand van Europa – zoals Spanje en Portugal – en landen in Centraal Oost-Europa een hoger, tot wel het dubbele, prijsniveau hebben dan andere Europese landen. Dit is mede te wijten aan een lager niveau van interconnectiviteit van deze landen met de rest van Europa; ze hebben minder grensoverschrijdende hoogspanningsverbindingen.

Nederland heeft momenteel al een relatief hoge verbindingsgraad met omringende landen. Hierdoor zijn de elektriciteitsprijzen in Nederland laag; vooral in de zomer kan goedkope groene stroom vanuit Duitsland naar Nederland worden getransporteerd. TenneT versterkt die positie nog verder; het verhoogt de interconnectiecapaciteit met Duitsland en België, en tussen Nederland en Denemarken komt een onderzeese stroomkabel (COBRA) die in 2019 klaar moet zijn.

1 opmerking:

Mogelijk gemaakt door Blogger.