Ads Top

Zwolle verkent mogelijkheden voor windenergie

Kan windenergie een duurzame bijdrage leveren aan de ambities die Zwolle heeft om lokale, schone energie vóór en dóór Zwollenaren te leveren? Nu er een plan van partijen in de stad is om - indien mogelijk - op bedrijventerrein Voorst duurzame energie op te wekken voor bedrijven en inwoners van de stad, gaat de gemeente zorgvuldig de mogelijkheden beoordelen.

Zwolle wil in 2020 de (schadelijke) CO2-uitstoot met twintig procent reduceren ten opzichte van 1990. Gebruik maken van windenergie kan daar bij helpen. Het is daarom interessant voor de gemeente om te onderzoeken wat eventueel mogelijk is. Omdat drie partijen gezamenlijk voor Voorst een plan hebben gemaakt, wil de gemeente inzicht krijgen in de vraag hoeverre het realiseren van windenergie op dit bedrijventerrein mogelijk en wenselijk is.

Voordat de gemeente mee wil denken over medewerking aan de realisatie van het plan wordt dus eerst in kaart gebracht wat de effecten zijn van eventuele uitvoering van het initiatief, of van een variant daarop. De grote zorgvuldigheid die de gemeente betracht komt voort uit het besef dat naast de duurzame kwaliteit van windenergie de impact van deze vorm van energieopwekking groot kan zijn.
Aan het einde van de verkenning, die naar verwachting dit najaar afgerond wordt, willen burgemeester en wethouders inzicht hebben onder welke voorwaarden windenergieopwekking op Voorst eventueel mogelijk en wenselijk is. Besluitvorming over de vraag of er windmolens op Voorst kunnen komen volgt pas op basis van de uit te voeren verkenning en na bespreking van de uitkomsten door de gemeenteraad.

Dinsdagavond 20 september organiseren de drie initiatiefnemers en de gemeente een gezamenlijke informatiemarkt voor omwonenden, omliggende bedrijven en belanghebbenden. Zij worden hiervoor per brief uitgenodigd. Tijdens de informatiemarkt kunnen zij vragen stellen over het initiatief en over wat er tijdens de verkenning wordt onderzocht. Andere geïnteresseerden zijn die avond ook welkom.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.