Ads Top

Netbeheerder Enexis voorbereid op toekomstige groei elektrisch vervoer

Netbeheerder Enexis is, na een succesvolle pilot, overgegaan tot het uitschrijven van de aanbesteding van 4000 ‘kleine computers’, zogenaamde Distributie Automatisering Light-kastjes. Hiermee kan de netbeheerder het elektriciteitsnet beter monitoren en zich daarmee voorbereiden op de toekomstige groeiende vraag van stroom door o.a. de toename van elektrisch vervoer. Daarnaast stelt Distributie Automatisering Light (DALI) gemeenten uiteindelijk in staat flexibel om te gaan met het in- en uitschakelen van de openbare verlichting. Met DALI kunnen storingen gemiddeld ruim 20% sneller worden opgelost. Enexis investeert voor de eerste 4000 DALI-kastjes ongeveer 8 miljoen euro en start eind 2017 met het installeren. Door deze innovatieve oplossing levert Enexis een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Elektrisch vervoer is al niet meer weg te denken uit het straatbeeld en de verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen alleen maar zal toenemen. Daarnaast groeit ook het aantal klanten dat zijn huis of kantoor verwarmt met een warmtepomp. Dit leidt tot een verhoogd stroomverbruik, terwijl de capaciteit beperkt is. Bovendien stijgt ook het aantal klanten met zonnepanelen dat zelfopgewekte energie teruglevert aan het net. Om een betrouwbare energievoorziening te houden, is het dan ook belangrijk om continu te beschikken over actuele informatie over de vraag en aanbod van energie in het gehele elektriciteitsnet. DALI levert deze informatie continu , waardoor inzichtelijk wordt als er ergens een piek is in stroomverbruik doordat er bijvoorbeeld veel elektrische auto’s tegelijk willen opladen. Door dat inzicht kan Enexis tijdig maatregelen nemen, zodat het de energietransitie optimaal kan blijven faciliteren.  

De openbare verlichting wordt van oudsher in- en uitgeschakeld door middel van de Toon Frequent-techniek. Deze techniek is inmiddels verouderd, weinig flexibel en is kostbaar om te onderhouden. Distributie Automatisering Light vervangt deze techniek. Hiermee biedt Enexis een verhoogde betrouwbaarheid voor de openbare verlichting. Daarnaast biedt DALI in de toekomst gemeenten optimale flexibiliteit in het in- en uitschakelen van de openbare verlichting. Hierdoor  hebben gemeenten meer regie over de tijden waarop de openbare verlichting in- en uitgeschakeld moet worden. Deze mogelijkheid kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten

Bij de installatie van de DALI-kastjes worden op afstand uitleesbare kortsluitverklikkers geplaatst. Deze ‘verklikken’ aan de centrale controlekamer in welke middenspanningskabel een kortsluiting heeft plaatsgevonden.  De monteur die vervolgens naar de storingslocatie gestuurd wordt weet exact welke kabel gerepareerd moet worden. Dit scheelt zoveel tijd, dat storingen gemiddeld ruim 20% sneller opgelost kunnen worden.

In 2015 heeft Enexis met 300 DALI-kastjes een pilot gedaan in Enschede, Waalwijk, Sittard en Geleen om ervaring op te doen op het gebied van uitrolsnelheid, efficiëntie en het vaststellen van de uiteindelijke specificaties. Deze pilot is inmiddels met succes afgerond en heeft geresulteerd in het uitschrijven van een aanbesteding. Jan Peters, directeur Assetmanagement bij Enexis: “Distributie Automatisering Light is één van de belangrijkste stappen om actueel inzicht te krijgen in het elektriciteitsnet. Dit is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst waardoor we de energievoorziening zeer betrouwbaar en betaalbaar kunnen en willen houden voor onze klanten. We zien steeds meer klanten met elektrische voertuigen. Wij willen er dan ook voor zorgen dat die voertuigen nu en in de toekomst opgeladen kunnen worden. ”

Een DALI-kastje wordt in een zogenaamd transformatorstation geplaatst. Dat zijn stations waar onder andere stroom verdeeld wordt over de woonwijken. In totaal gaat het om ruim 35.000  transformatorstations die met deze ‘slimme computers’ uitgerust gaan worden.  De eerste locaties die voorzien worden van DALI zijn Hengelo en Venlo. Als alle transformatorstations voorzien zijn, is Enexis de enige netbeheerder in Europa die zijn elektriciteitsnet op deze schaal monitort.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.