Ads Top

ACM stelt regels vast om redelijke inkomsten van beheerder net op zee te bepalen

ACM heeft voor de periode 2017 tot en met 2021 regels vastgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten mogen zijn van de beheerder van het toekomstig elektriciteitsnet op zee (TenneT). Met deze regels, oftewel het ‘methodebesluit net op zee’, stelt ACM ieder jaar vast wat voor de netbeheerder redelijke inkomsten zijn: eind 2016 voor 2017, eind 2017 voor 2018, enzovoort. Daarbij moet de netbeheerder zijn investeringen in de aanleg van het net op zee kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zodra het net op zee in gebruik is genomen, toetst ACM of de kosten die de netbeheerder maakt, efficiënt zijn.

ACM heeft het methodebesluit reeds twee weken nadat het ministerie van Economische Zaken TenneT had aangewezen als netbeheerder op zee, kunnen vaststellen. TenneT heeft daarmee zo snel mogelijk de zekerheid gekregen die ze nodig had om verder te gaan met de aanleg van het net op zee. Dit net gaat de nieuwe windparken op zee verbinden met het net op land. Een tijdige oplevering van het net is belangrijk om de doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen behalen.

Het methodebesluit voor de taken van TenneT op land is voor het grootste deel toepasbaar op de taken van TenneT op zee. Ook voor het net op zee kiest ACM voor een reguleringsperiode van vijf jaar. Verder kiest de toezichthouder voor hetzelfde redelijke rendement en voor een vergoeding voor operationele kosten zonder verrekening achteraf. Bij de consultatie van het besluit had TenneT voorgesteld om alle operationele kosten juist wel achteraf te verrekenen. ACM heeft dit voorstel niet overgenomen omdat dit de prikkel wegneemt om deze kosten efficiënt te houden.


Het kabinet wil 3500 MW aan extra windvermogen aanleggen voor de kust. Dit draagt bij aan zijn beleid om in 2023 energie voor 16 procent hernieuwbaar te laten zijn. De verduurzaming van de energievoorziening moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. De toezichthouder reguleert de beheerder van het net op zee omdat die een monopolie heeft.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.