Ads Top

Meer uitstoot broeikasgassen in 2015

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014. Elektriciteitscentrales hebben in 2015 meer steenkool en minder aardgas verstookt. Daarnaast is er meer aardgas verbruikt voor verwarming van woningen en kantoren. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 12 procent, meldt CBS.

In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 196 miljard kg CO2-equivalenten. Dit is 5 procent hoger dan in 2014 en 12 procent lager dan in 1990. Conform de rechterlijke beslissing in de Urgenda klimaatzaak (24 juni 2015), dient de overheid ervoor te zorgen dat de uitstoot in 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990.

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) bedroeg vorig jaar 167 miljard kg, bijna 9 miljard kg meer dan in 2014. Dat betekent een toename van 2 procent ten opzichte van 1990. Alleen in het uitzonderlijk warme 2014 was de CO2-uitstoot onder het niveau van 1990. De totale uitstoot van de overige broeikasgassen (niet-CO2) is in 2015 de helft lager dan een kwart eeuw eerder.

De CO2-uitstoot bij energiebedrijven was in 2015 ruim 4 miljard kg (9 procent) meer dan een jaar eerder en 8 miljard kg (18 procent) meer dan in 2013. Sinds dat jaar zijn enkele nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Steenkool is relatief goedkoop. Het zorgt, in vergelijking met aardgas, voor meer uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. De afgelopen vijf jaar is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie met een derde gedaald, van 62 procent (2010) naar 42 procent (2015). Het aandeel steenkool is bijna verdubbeld, van 19 procent (2010) naar 35 procent (2015).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.