Ads Top

Sociaal Economische Raad bezoekt Energiekoplopers in Heerhugowaard

Een delegatie van de SER Borgingscommissie Energieakkoord, onder leiding van voorzitter Ed Nijpels, heeft donderdag 8 september een werkbezoek gebracht aan de slimme energieproeftuin Energiekoplopers in de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. In deze proeftuin onderzoeken energiebedrijf Essent en netwerkbedrijf Alliander samen met 200 huishoudens hoe zij het (lokale) elektriciteitsnet betrouwbaar kunnen houden door met een slim energiesysteem en slimme apparaten flexibel met energie om te gaan.
Energiefiles

Het in 2013 gesloten Energieakkoord heeft als doelstelling om in 2023 16 procent duurzame energie te realiseren. Duurzame energiebronnen als wind en zon zijn grillig: het aanbod is groot of klein, afhankelijk van het weer. Dit heeft grote invloed op onze energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat men op kantoor is, dan kunnen energiefiles op het net ontstaan met mogelijk stroomstoringen tot gevolg. Door flexibel met energie om te gaan en energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is, kunnen huishoudens deze energiefiles helpen voorkomen.

Nijpels: “In het Energieakkoord hebben we afgesproken dat het aandeel duurzame energie moet stijgen naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Om dit doel te halen, is het noodzakelijk dat de opgewekte duurzame energie ook getransporteerd kan worden. Daar is een slim energiesysteem voor nodig. Energiekoplopers is een belangrijk experiment dat inzicht geeft in hoe een slim energiesysteem met slimme apparaten helpt om het (lokale) elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar te houden en welke rol huishoudens daarbij kunnen spelen.”

Tijdens het bezoek presenteerden Essent en Alliander het project en de belangrijkste tussenresultaten. Ook gingen zij dieper in op hoe deze proeftuin zich verhoudt tot andere proeftuinen en op de voorwaarden van opschaling. De SER-delegatie sprak daarnaast met bewoners over wat zij in het dagelijks leven hebben gemerkt van hun deelname aan de proef.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.