Ads Top

Wat vinden Stadjers van windenergie?

Vanaf donderdag 15 september hebben Stadjers twee weken de mogelijkheid om mee te doen aan de enquête over windenergie. Vooruitlopend op het Windplan dat het college ter besluitvorming wil voorleggen aan de raad, worden Stadjers geconsulteerd over hun opvattingen over windenergie.

In 2035 wil de gemeente Groningen energieneutraal zijn. Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid: “Windenergie is een heel belangrijke duurzame energiebron. Daarmee kan een aanzienlijk deel worden opgewekt van de energie die we nodig hebben voor onze stad. Windenergie biedt kansen voor de stad en die willen we als gemeente zo goed mogelijk benutten. Dit willen we niet alleen doen, maar met bewoners, ondernemers en strategische partners.”

Daarbij is het belangrijk om te weten wat de mening van Stadjers over windenergie is. De uitkomst van de enquête vormt een van de onderdelen van het Windplan, waarmee de gemeente Groningen aangeeft hoe zij verder wil met energie.

Alle leden van het Stadspanel van de gemeente Groningen (8.000 personen) krijgen de enquête toegestuurd. Daarnaast kan iedereen die belangstelling heeft, de vragenlijst vinden via www.stadjersonline.nl. De code om de vragenlijst in te vullen is: windkracht050.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.