Ads Top

Fries krijgt sneller uitsluitsel bij schade gaswinning

Inwoners, bedrijven en overheden in gaswinningsgebieden in Fryslân kunnen voortaan onafhankelijk laten vaststellen of schade aan hun eigendommen het gevolg is van gaswinning. Na de NAM tekent nu ook Vermilion een bodemdalingsovereenkomst met de provincie en Wetterskip Fryslân.

Dit betekent dat de onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân in gevallen van schade uitspraak doet of die veroorzaakt is door de gaswinning. Daarmee hebben de inwoners geen last meer van ingewikkelde procedures en krijgen ze sneller duidelijkheid.

Gaswinning leidt vaak tot onrust. Door daling van de bodem kan schade ontstaan aan de omgeving. Vaak is het erg lastig om de oorzaak van die schade aan te tonen. Gaswinningsbedrijf Vermilion, dat op diverse locaties in Fryslân gas wint, en de betrokken overheden regelen met de overeenkomst dat een onafhankelijke partij beoordeelt of schade veroorzaakt is door de gaswinning of niet. Dat gebeurt door de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Die doet dat ook in de gebieden waar de NAM actief is. Vermilion betaalt de schadevergoedingen die de commissie vaststelt.

Onderdeel van de overeenkomst tussen Vermilion, Wetterskip Fryslân en de provincie is, dat er bij de start van nieuwe gaswinningen een nulmeting van gebouwen komt. Die geeft duidelijkheid over de uitgangssituatie en maakt daardoor eventuele veranderingen zichtbaar. Dat maakt een goede beoordeling van de oorzaak van schade beter mogelijk. De bestaande overeenkomst met de NAM voorziet nog niet in zo’n nulmeting. De NAM heeft aangegeven die extra paragraaf ook toe te willen voegen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.