Ads Top

Provincie schept klimaat voor energietransitie

De Provinciale Staten van Utrecht hebben 19 september de energieagenda goedgekeurd. In de agenda staan maatregelen waarmee de provincie drempels weghaalt voor kansrijke initiatiefnemers in de energietransitie.

De transitie naar schone energie heeft prioriteit voor de provincie. Isolatie van huizenblokken, samen een energieneutrale wijk bouwen, energiebesparing in woningen en bedrijven; er zijn veel kansen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Daarom is de agenda opgesteld en stelt de provincie 8 miljoen beschikbaar.
\
Doel is een provincie waarin we in 2040 alleen nog maar schone energie gebruiken. De provincie fungeert als een ‘loods’ waar kansrijke initiatieven alles kunnen halen wat ze nodig hebben om hun duurzame oplossing succesvol te maken: kennis, contacten en financiering.

De focus ligt op het helpen van goede, opschaalbare initiatieven. Met bijvoorbeeld financiële en juridische experts die met hun adviezen de blokkades voor een project wegnemen. Zo kunnen veel mensen verleid worden om energiemaatregelen te nemen.

De energietransitie biedt economische kansen voor onze provincie. Elke 10% energiebesparing levert onze inwoners en bedrijven 250 miljoen euro op. De investeringen die nodig zijn voor energiebesparing en duurzame energieopwekkings- en -opslagsystemen leveren nieuwe werkgelegenheid op in de regio. Zowel voor hoger als voor lager opgeleide inwoners en vooral voor kleine en startende ondernemers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.