Ads Top

Verkenning windmolens Nieuwgraaf Duiven

Waterschap Rijn en IJssel verkent de mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal twee windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven. Op donderdag 29 september houdt zij hiervoor een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden in Zalencentrum Wieleman, dorpsstraat 11 te Westervoort.

Om 20.00 uur is een korte algemene toelichting. Daarna is er gelegenheid voor persoonlijke gesprekken over bijvoorbeeld geluid, schaduw, natuur, duurzame energie en (ook financieel) meedoen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Het terrein van de rioolwaterzuivering lijkt te voldoen aan de wettelijke eisen qua afstand tot woningen, natuur en gasleidingen. Of de windmolens daadwerkelijk wenselijk, haalbaar en betaalbaar zijn, gaat het waterschap de komende maanden onderzoeken. Hiervoor voert zij gesprekken met de direct omwonenden en de gemeente Duiven.

Duiven is de derde locatie waar het waterschap zich oriënteert op windenergie. Eerder werd al bekend dat de waterzuivering in Etten en de dijk bij de waterzuivering in Zutphen mogelijke locaties zijn.
Het algemeen bestuur van het waterschap maakt uiteindelijk de afweging of, waar en hoeveel windmolens zij wil realiseren. Hierbij weegt zij alle onderzochte locaties tezamen af, en welke technische, financiële en ruimtelijke (vergunningen) aspecten daarbij komen kijken. Dan wordt ook bepaald op welke locatie(s) een vervolgtraject gestart wordt.

Het waterschap ziet dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering en wil haar verantwoordelijkheid nemen op dit gebied. Met name rioolwaterzuiveringen verbruiken veel energie. Daarom wil zij 100% energieneutraal worden. Dit betekent dat zij evenveel energie duurzaam wil opwekken, als dat ze verbruikt: namelijk 32 miljoen kWh (evenveel als het verbruik van 9.000 huishoudens).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.