Ads Top

DELTA heeft onverminderd last van slechte energiemarkt

Het resultaat van de DELTA Groep over het eerste half jaar 2016 wordt sterk bepaald door mutaties in de voorziening voor de Gasflexportfolio. Zonder die mutaties in de voorziening bedraagt het nettoresultaat 5,3 miljoen euro (2015: 36,8 mln).

In het eerste halfjaar realiseerde DELTA een omzet van 448,4 miljoen, een daling van 25,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

DELTA Netwerk Groep is vanwege de op handen zijnde splitsing niet begrepen in deze omzetcijfers. Het nettoresultaat over de eerste zes maanden van 2016 bedraagt inclusief de mutatie in de voorziening Gasflexportfolio 81,3 miljoen.

DELTA groep als geheel lijdt onder de situatie van de slechte marktomstandigheden op de eigen energiemarkt en de verlieslatende centrales (Sloecentrale en EPZ).

De negatieve ontwikkelingen op de energiemarkt hebben een sterk effect op de kasstroom. De afgelopen zes maanden was de kasstroom 26,6 miljoen negatief. In de laatste twaalf maanden daalde het saldo kasmiddelen met 151,2 miljoen. Door deze grote liquiditeitsbewegingen en de risico’s die dit mee zich meebrengen is het noodzakelijk om door te gaan met het ingrijpende herstructureringsproces waar DELTA in zit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.