Ads Top

Milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties windenergie afgerond

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland hebben het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond. Drie locaties lijken na dit onderzoek op grond van wettelijke en technische belemmeringen definitief ongeschikt: Haringvlietdam Noord bij Hellevoetsluis, Rotterdam Ahoy en Schiedam A4/A20. Gedeputeerde Staten wijzen in december locaties in concept aan.
Het onderzoek maakt geen keuzes voor bepaalde locaties maar biedt inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen bij plaatsing. De komende periode zullen GS en PS, in overleg met onder andere de betrokken regio en gemeenten, het traject van locatiekeuze ingaan. Begin december zullen GS besluiten op welke nieuwe locaties in Zuid-Holland windenergie kan worden gerealiseerd met vaststelling van de zogeheten ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Na een inspraaktraject, wijzen PS rond de zomer van 2017 de locaties definitief aan. Daarmee maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hier op aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windmolens.

In totaal zijn 46 locaties onderzocht waarvan 44 in de regio Rotterdam , verspreid over de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. In de regio Haaglanden zijn de locaties Pijnacker-Nootdorp (A12-Balij) en Delft (Technopolis) onderzocht.
Het PlanMER geeft belangrijke informatie over de omgevingseffecten van windturbines op de verschillende potentiële windlocaties en daarmee over de geschiktheid van locaties. Naast geluid, slagschaduw en veiligheid is ook gekeken naar de invloed op flora/fauna (natuur), landschap, recreatie en cultuur-historie. Ook de onderlinge samenhang tussen locaties is onderzocht.

Een beperkt aantal onderzochte locaties scoort extreem negatief op aspecten als geluid, slagschaduw en/of waterveiligheid. Het gaat om de verlenging van het bestaande windpark op de Haringvlietdam bij Hellevoetsluis, Ahoy Rotterdam en A4/A20 in Schiedam. Ze worden op voorhand technisch danwel juridisch niet haalbaar geacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.