Ads Top

TNO gaat emissies binnenvaart meten

De langdurig opgebouwde kennis van de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg zet TNO nu in voor de binnenvaart. In de vandaag ondertekende Green Deal Emissies Binnenvaart is afgesproken dat TNO de uitstoot aan boord van schepen in de praktijk gaat meten met een speciaal voor dit doel ontwikkeld apparaat.
Inzicht in de daadwerkelijke emissies is van belang omdat de binnenvaart de komende jaren met steeds strengere milieuvoorschriften te maken krijgt.
De stap van de weg naar rivier en later ook zee past in de ambitie van TNO om via innovaties schoon, zuinig en duurzaam varen te realiseren. TNO heeft een methode en apparatuur ontwikkeld om praktijkemissies inzichtelijk te maken. Handhavende organisaties kunnen op basis van die gegevens controleren of de schepen aan de vereiste emissielimieten voldoen. En binnenvaartschippers kunnen hiermee inschatten welke maatregelen zij moeten nemen als ze nog niet aan de eisen voldoen.

Het door TNO eerder voor het wegverkeer ontwikkelde apparaat, Smart Emission Measurement System (SEMS), komt aan boord van zes tot acht schepen. Een half jaar lang wordt daarmee de daadwerkelijke uitstoot van NOx en CO2 gemeten, evenals het brandstofverbruik. Schippers krijgen zo inzicht in hun vaarprofiel en TNO kan hen op basis van de meetgegevens adviseren met welke maatregelen zij uitstoot en verbruik kunnen terugdringen. Ook gebruikt TNO de data voor het ontwikkelen van een online tool die schippers tijdens het varen adviseert hoe dit schoner en zuiniger kan.

De metingen doet TNO onder de vlag van het EU Horizon 2020 project PROMINENT (Promoting Innovation in the Inland Waterways Transport Sector), waarin het in een consortium met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen uit verschillende landen samenwerkt. De resultaten van het project deelt TNO met het ministerie van IenM en de partners in de Green Deal. In PROMINENT ontwikkelt en beoordeelt TNO verder procedures voor het certificeren van emissie-eisen en doet het aanbevelingen voor Europese regelgeving voor emissies van zowel nieuwe motoren als aanpassingen aan bestaande schepen. Daarbij houdt TNO rekening met zowel de belangen van de schippers als de wetgever en handhavers.

Voor het schoon en zuinig maken van de binnenvaart zet TNO in op verschillende fronten: ontwikkeling van technologieën om de uitstoot te verlagen zoals uitlaatgas nabehandeling, LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof, schonere diesel, slimme energiesystemen, aanpassingen in de aandrijflijn en het scheepsontwerp.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.