Ads Top

Nieuw digitaal energieloket Arnhem gelanceerd

Vorige week is tijdens het Energy café van het netwerk Energie made in [Arnhem] het Energieloket Midden Gelderland gelanceerd. De gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal hebben gezamenlijk dit loket opgericht om inwoners en MKB-ondernemers in de gemeenten te informeren over de mogelijkheden voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Met een gezamenlijke druk op de knop door de wethouders Wendy Ruwhof (Renkum, links op de foto) Anja Haga (Arnhem, midden) en Nicole Olland (Rheden, rechts op de foto) is de website gelanceerd.

Het loket helpt burgers en MKB-ondernemers om via één loket objectieve informatie te krijgen over energie besparen, duurzame energie opwekken, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Het loket bestaat uit een website www.elmg.nl en daarnaast is er een helpdesk ingericht waar men per mail of telefoon terecht kan met vragen. Ook heeft het loket een verwijsfunctie en toont het lokale voorbeelden die ter inspiratie dienen.

Als inwoners en het MKB energiemaatregelen nemen in hun woningen/gebouwen draagt dat bij aan de doelstellingen van de gemeenten op het gebied van energie. Het Energieloket is één van de middelen die door Arnhem ingezet wordt om de doelstellingen van het programma New energy made in [Arnhem] te halen. Arnhem wil ieder jaar 1,5 % energie besparen, in 2020 14% van de energie duurzaam opwekken en in 2050 energieneutraal zijn.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een budget beschikbaar gesteld om regionale energieloketten op te richten. Het Energieloket Midden Gelderland  is momenteel samengesteld uit de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum. Gezamenlijk hebben zij de Rijn en IJssel Energie Coöperatie opdracht gegeven dit energieloket in te richten. Andere gemeenten kunnen zich nog bij het loket gaan aansluiten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.