Ads Top

TenneT in beroep tegen nieuwe Methodebesluiten ACM

Netbeheerder Tennet gaat in beroep tegen de zogenoemde Methodebesluiten die toezichthouder ACM voor TenneT bekend heeft gemaakt. Deze Methodebesluiten vormen de basis voor de tarieven die TenneT de komende vijf jaar (2017 t/m 2021) in rekening mag brengen voor transport- en systeemdiensten ten behoeve van een stabiel en betrouwbaar hoogspanningsnet in Nederland dat in staat is om de Europese marktintegratie en energietransitie te faciliteren.

TenneT betreurt het dat de ACM weinig oog heeft voor de invloed van veranderende marktomstandigheden die de energietransitie met zich meebrengt op de bedrijfsvoering van TenneT. Zo heeft de toezichthouder onder andere besloten het risico van de inkoopkosten Energie en Vermogen volledig bij TenneT neer te leggen.

Door toenemende Europese marktintegratie en de door TenneT mogelijk gemaakte import van grote hoeveelheden goedkope duurzame stroom zullen deze kosten naar verwachting stijgen. Die kosten (o.a. veroorzaakt door netverliezen bij het transport van elektriciteit) zijn een fractie van het profijt dat Nederland heeft van deze grootschalige, goedkope import. Het feit dat de toezichthouder in deze Methodebesluiten TenneT volledig verantwoordelijk maakt voor de kosten is schadelijk voor verdere marktintegratie (o.a. import van goedkope stroom) en de financiële positie van TenneT. TenneT gaat dan ook in beroep tegen de Methodebesluiten van de ACM.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.