Ads Top

Participatiefonds Duurzame Economie van start

Met ingang van 1 april 2014 gaat het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland (PDENH) van start. In februari namen Gedeputeerde Staten de laatste formele besluiten om tot de oprichting van het Fonds over te kunnen gaan.

Directeur/fondsbeheerder wordt Bart Blokhuis.
Het Fonds is er op gericht om provinciale participaties aan te kunnen gaan op het gebied van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen. Provinciale Staten waren in het voorjaar van 2013 akkoord gegaan met de instelling van het Fonds.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.