Ads Top

Door TNO geleid consortium zet Smart Community Aruba op

TNO tekende medio februari een samenwerkingsovereenkomst met verschillende Arubaanse partijen voor de vorming van het “Smart Community Aruba” consortium. De Smart Community Aruba is een experimentele woonwijk van twintig huizen op Aruba met focus op duurzaam wonen.
Na een gedegen voorbereidingstraject is de overeenkomst getekend met afspraken over de start van de bouw en de onderzoeken. Het bouwen van de duurzame woonwijk duurt ongeveer een jaar waarna de wijk vijf jaar dient als kleinschalige omgeving voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van duurzame oplossingen op Aruba toegesneden op het Caribisch klimaat. TNO Caribbean Branch Office coördineert de onderzoeken binnen het consortium van de Smart Community Aruba en TNO levert expertise op diverse innovatiegebieden.
Het doel van het project is kennisontwikkeling van schaalbare technologische oplossingen en bedrijfsmodellen die in een later stadium op Aruba en in de regio kunnen worden toegepast. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn energiebesparende technologieën in de woningbouw, decentrale opwek van zonne- en windenergie, integratie van duurzame energie in intelligente elektriciteitsnetwerken (zogenaamde Smart Grids ), elektrisch vervoer voor consumenten en waterbehandeling en -hergebruik. Ook de menselijke aspecten van de duurzame technologie worden onderzocht zoals bewonersgedrag en gebruikersacceptatie.
Smart Community Aruba biedt ook een open innovatieplatform aan lokale en internationale bedrijven en onderzoeksinstellingen die hun innovaties willen uittesten en die zich mogelijk willen vestigen op Aruba. Via het innovatieplatform kunnen zij gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten binnen Smart Community Aruba. Voor Aruba betekent dit een stimulans voor verdere economische ontwikkeling.
De partners in het consortium zijn: Aruba, de woningbouw corporatie FCCA, Utilities Aruba NV (nationaalnuts moedermaatschappij), ELMAR (Arubaanse netbeheerder), WEB Aruba NV (Arubaanse energiemaatschappij), SETAR (Arubaanse telecommunicatie aanbieder) en Caribbean Branch Office TNO.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.