Ads Top

Alliander en Enexis onderzoeken ruil regionale energienetwerken

De netwerkbedrijven Alliander en Enexis gaan onderzoeken of ze per 1 januari 2015 de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) met elkaar kunnen uitruilen. Ze hebben daartoe vandaag een intentieverklaring (Letter of Intent) ondertekend.

Een uitruil biedt voordelen voor klanten die nu verschillende netbeheerders voor gas en elektriciteit hebben. Zij krijgen daardoor één netbeheerder. Daarnaast zijn er efficiency-voordelen te behalen die op termijn ten goede komen aan de klant.

Het voornemen van de netbeheerders past binnen het beleid van het Ministerie van Economische Zaken om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren (zoals beschreven in het rapport van de commissie Kist in 2009).

De mogelijke ruil betreft het overgaan van de energienetwerken van Enexis in Friesland en in de Noordoostpolder naar Alliander en die van Endinet (onderdeel van Alliander) in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant naar Enexis.

Als na onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, wordt een voorstel daarvoor in de loop van het jaar ter goedkeuring voorgelegd aan Raden van Commissarissen en aandeelhouders. Ook worden de voorstellen afgestemd met ondernemingsraden en vakbonden.​​

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.