Ads Top

Aanleg warmtenet Nijmegen officieel van start

Vorige week is door bestuurders van de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en netwerkbedrijf Alliander het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden van warmtenet Nijmegen. Met het aan elkaar haken van twee stukken warmteleiding is het startmoment op feestelijke wijze ingeluid. De verbinding van ARN op de woningen in de Waalsprong zal eind dit jaar, begin volgend jaar zijn gerealiseerd.
Bij de verbranding van het afval, afkomstig uit onder meer de regio Nijmegen, komt veel warmte vrij die wordt benut voor de productie van elektriciteit. Maar daarna blijft nog restwarmte over die tot nu toe niet benut wordt. Het warmtenet gaat ervoor zorgen dat restwarmte van afvalenergiecentrale ARN straks wordt gebruikt voor het verwarmen van 14.000 bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong. Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk.
De landelijke overheid draagt door middel van geld en kennis bij aan het warmtenet Nijmegen en heeft een Green Deal gesloten met de vijf betrokken partijen die zich sterk hebben gemaakt voor het warmtenet; Alliander, ARN, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Nuon. Wethouder Jan van der Meer van gemeente Nijmegen: "Nijmegen is hard op weg om een duurzame stad te worden. We willen in 2045 energieneutraal zijn. Het warmtenet is een belangrijk duurzaam middel om dit te bereiken. Het warmtenet kan ook goed uitgebreid worden naar andere delen van de stad en de regio. In Nijmegen kan een uitgebreid warmtenet bijvoorbeeld de capaciteit nog ruim verdubbelen."
Door de toenemende behoefte aan duurzame oplossingen heeft Alliander voor haar klanten een nieuwe bedrijfsactiviteit opgezet, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). Roelof Potters, General Manager DGO: "Alleen in samenwerking met bedrijven, overheden en eindgebruikers is echte duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk. Alliander draagt bij aan een duurzame energievoorziening waarbij we zoveel mogelijk lokaal beschikbare energiebronnen willen benutten." Provincie Gelderland wil een actieve rol spelen in energietransitie en financierde een deel van de kosten van het warmtenet. Annemieke Traag, gedeputeerde bij de provincie Gelderland: "Het is tijd om anders om te gaan met energie. Provincie Gelderland wil een overstap van conventionele, fossiele brandstoffen naar schone en betaalbare energie bereiken."
De aanleg van het warmtenet wordt uitgevoerd door Liandon en A. Hak Leidingbouw. Er worden twee leidingen, een aanvoer- en retourleiding, in de grond gelegd. De leidingen liggen één meter diep en hebben een diameter van 45 cm. Tijdens de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van bedrijven, woningen en openbare gebouwen gewaarborgd. Ook zijn er afspraken gemaakt om overlast voor het verkeer tijdens werkzaamheden te beperken. Afhankelijk van de locatie zullen goede afzettingen worden toegepast. Het leidingtracé van warmtenet Nijmegen is 6,1 km lang vanaf ARN in Weurt tot aan het hoofdafnamepunt achter de Oosterhoutsedijk in Nijmegen. Vanaf daar wordt de aanleg van het distributienet verzorgd door Nuon. In de zomer wordt een bijzondere boring onder de Waal gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.