Ads Top

Extra energiebesparingen in winkels en kantoren kunnen economie stimuleren

Als bestaand vastgoed energiezuiniger wordt gemaakt, kan daarmee 30% van het totale besparingspotentieel in Nederland worden gerealiseerd. Volgens een rapport van het ING Economisch Bureau leiden investeringen in energiebesparende maatregelen tot stimulering van de werkgelegenheid, een waardestijging van vastgoed en kostenbesparingen bij bedrijven. Positieve effecten op de economie zijn daarnaast verlaging van de CO2-uitstoot, verbetering van de concurrentiekracht van Nederland en lagere afhankelijkheid van energie-import. Vooral in kantoren en winkels blijven de investeringen achter, maar de noodzaak voor vastgoedeigenaren om maatregelen door te voeren neemt volgens ING-economen toe. Dit komt door de veranderende vraag van vastgoedgebruikers en sturende regelgeving vanuit de overheid.
Gebouweigenaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de nationale doelstellingen voor energiebesparing. Maar vooral in utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels komt de gewenste golf van investeringen nog onvoldoende op gang. Dat is een gemiste kans, want kantoren en winkels (180.000 gebouwen) gebruiken bij elkaar net zoveel energie als ruim 1,5 miljoen woningen. Meer dan 60% van het energieverbruik in kantoren komt voor rekening van verwarming en verlichting. Juist op dat vlak kunnen bijvoorbeeld energiezuinige verlichting en betere isolatie significante besparingen opleveren.
Om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd, moeten bestaande gebouwen onder meer met energiebesparende maatregelen worden aangepast. Doordat de waarde van vastgoed momenteel onder druk staat, hebben eigenaren minder investeringscapaciteit. Die bekijken daarom kritisch of energiebesparende maatregelen daadwerkelijk leiden tot waarde verbetering. Recente wetenschappelijke studies bewijzen dat de waarde of huur van zuinigere woningen en kantoren wel degelijk hoger is dan in vergelijkbare minder zuinige panden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.