Ads Top

Nederlander ziet windmolens liever op zee dan op land

Meer dan 70 procent van de Nederlanders vindt dat het gebruik van windenergie gestimuleerd moet worden. Daarbij geeft de meerderheid de voorkeur aan dure windmolens op zee (44%), tegen 10% die de voorkeur geeft aan het goedkopere alternatief: windmolens op land. Dit blijkt uit de USP Energie Monitor, een maandelijks terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.
Een groot deel van de Nederlanders vindt dat het gebruik van windenergie gestimuleerd moet worden (71%). Deze overtuiging sluit aan bij doelstellingen van de Nederlandse overheid om richting 2020 het aandeel windenergie fors te verhogen. In 2020 moet Nederland namelijk 14% van de energie uit hernieuwbare bronnen produceren. Momenteel is dat nog maar 4%. Het opschroeven van de productie windenergie is dan ook een belangrijke pijler om aan deze doelstelling te voldoen. Volgens de plannen van de overheid zal de windenergieproductie in 2020 vervijfvoudigd worden.
Bijna de helft van de Nederlanders (44%) geeft de voorkeur aan windmolens op zee, dit tegen 9% die de voorkeur geeft aan windmolens op land. De windmolen op zee is duurder in aanleg en heeft daardoor een langere terugverdientijd dan de variant op land. Ongetwijfeld speelt het 'niet in mijn achtertuin' principe een rol in deze dure smaak. Op land veroorzaken de windturbines meer overlast (geluid en horizonvervuiling) dan op zee, maar dit heeft dus een prijskaartje.
Nederland beschikt op dit moment over twee windparken op zee (15 en 23 km uit de kust). Bij helder weer zijn deze parken zichtbaar vanaf de kust. Doordat de windenergieproductie op zee in 2020 vertwintigvoudigd moet zijn, zal het aantal zichtbare windparken voor de Nederlandse kust verder toenemen. De mate waarin de nieuwe parken zichtbaar zullen zijn, is deels afhankelijk van de beslissingen die het kabinet binnenkort gaat nemen op basis van een onderzoek naar de haalbaarheid van windparken binnen de '12 mijlszone'. Of in 2020 nog steeds half Nederland de voorkeur geeft aan windmolens op zee is dan nog maar de vraag. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.