Ads Top

Samenwerken aan de energietransitie in de sociale woningvoorraad

Op vrijdag 14 maart ondertekenden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Limburg, Parkstad Limburg en de woningcorporaties Wonen Zuid, Wonen Limburg, Woonpunt, HEEMwonen en Weller Wonen een samenwerkingsovereenkomst om een instrumentarium te ontwikkelen dat moet leiden tot een optimale combinatie van energiebesparing en duurzame energieopwekking bij duurzame renovaties in de woonomgeving.

Uit dit instrumentarium wordt gestart met minstens vijf pilots, gericht op duurzame renovatie van de woonomgeving.
Op 5 februari 2014 heeft het Parkstadbestuur het regionale ambitiedocument ‘Parkstad Limburg Energietransitie’ (PALET) vastgesteld. In dit document worden de ambities van de Parkstadgemeenten op het gebied van energietransitie uitgesproken. Een van de genoemde ambities is het verduurzamen van de woningvoorraad in deze regio.

Overheden en woningcorporaties hebben de grote uitdaging om de bestaande woningvoorraad aan te passen aan de eisen en wensen van de bewoners van de toekomst. Uit onderzoek van de Zuyd Hogeschool en de Wageningen Universiteit blijkt dat woningen grote energieverbruikers zijn in deze regio. Op dit moment hebben woningcorporaties in Parkstad Limburg ongeveer 30% van het totaal aantal woningen in de regio Parkstad Limburg in bezit. Een deel daarvan is verouderd.

Door in dit samenwerkingsproject van elkaar te leren, kunnen renovatieprojecten een beter en duurzamer karakter krijgen. Daarbij is het van belang dat bewoners meeprofiteren bij een duurzame renovatie van de woonomgeving. Dit kan bijvoorbeeld doordat een duurzaam renovatieproject leidt tot een verlaging van de totale woonlasten van huurders. Parkstad Limburg draagt € 25.000,- bij. Dat geldt ook voor de provincie en het ministerie. De vijf woningcorporaties dragen ieder € 5000,- bij voor het project. De samenwerking tussen bovengenoemde partijen sluit aan bij de door het Parkstadbestuur uitgesproken ambitie om samen met verschillende maatschappelijke en commerciële partners toe te werken naar een duurzame energieneutrale regio in 2040.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.