Ads Top

Minimaal 80% besparen op energienota

Dertig woningeigenaren in de stadsregio Leeuwarden gaan hun woning minimaal 80% energiezuiniger maken. Dat is het doel van het project Energiesprong. Dit project is een initiatief van het Netwerk Nieuw Bouwen en de 6 gemeenten van de stadsregio. De provincie Fryslân draagt € 150.000 bij aan Energiesprong.
Het energiezuiniger maken van woningen is een speerpunt van de provincie Fryslân. Voor de korte termijn staat het energiezuinig maken van woningen met één tot twee energielabels centraal. “Voor de langere termijn werken we aan energieneutrale renovatie. Technisch kan er al veel. Maar totaaloplossingen zijn vaak nog duur. Energiesprong is een unieke samenwerking tussen woningeigenaren, onderwijs, bedrijven en woningeigenaren. Met als eindresultaat betaalbare energiebesparende maatregelen voor energieneutrale renovatie. En goed voorbeeld doet goed volgen”, aldus gedeputeerde Hans Konst.
In de stadsregio Leeuwarden staan straks 30 voorbeeldwoningen. Voor iedere woning wordt een eigen plan gemaakt. De mogelijkheden voor energiebesparing en kosten worden in kaart gebracht. Ook krijgen de woningeigenaren tips voor energiezuinig gedrag. De woningeigenaren investeren gemiddeld € 25.000 in hun woning. Ze krijgen maximaal € 8.000 subsidie. De deelnemers van Energiesprong zijn straks ambassadeur voor energieneutrale renovatie in Leeuwarden en Fryslân.
Het ondersteunen van tenminste drie pilots gericht op energieneutraal renoveren. Dat is één van de acties van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Met een Friese aanpak werkt de provincie Fryslân aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met dorpsbelangen, inwoners en gemeenten. En samen met woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie zet in op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Ook zet de provincie met deze aanpak in op werkgelegenheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.