Ads Top

Nieuw onderhoudssysteem verlaagt kosten offshore wind

Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan verlagen. Het systeem is ontwikkeld door Energieonderzoek Centrum Nederland met behulp van data van energiebedrijf Essent/RWE. Het systeem verzamelt en analyseert snel en nauwkeurig data van offshore windparken, om te komen tot een kostenverlagende strategie voor onderhoud en bedrijfsvoering.
De kosten van offshore windparken bestaan voor ongeveer 25 procent uit onderhoud en bedrijfsvoering (O&M). Dit is relatief hoog ten opzichte van de onderhoudskosten van windparken op land. De kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering van offshore windparken bedragen rond drie eurocent per kilowattuur stroom. Glen Donnelly, business development ECN: "Het is mogelijk deze kosten met een derde te verlagen binnen tien jaar". Innovatieve tools en processen zijn essentieel om dit doel te bereiken. Het O&M-systeem (Operations & Maintenance Systeem) van ECN is nu klaar en zal de industrie helpen om tegen lagere kosten windparken op zee te runnen.
Windparken leveren talloze data op. Honderden sensoren op de turbines verzamelen data en sturen deze door. Ook technici en monteurs verzamelen data. Al deze data gaan over storingen, reparaties en onderhoudsbeurten, benodigde reserveonderdelen, de inzet van monteurs, maar ook de belasting en de levensduur van turbines. Ze komen samen in het O&M-systeem. Essent/RWE stelt operationele data aan ECN beschikbaar om het O&M-systeem op basis van reële gegevens te kunnen testen. Niels Bijkersma, projectmanager bij RWE Innogy: "Dankzij onze langjarige ervaringen met het beheer en onderhoud van offshore windparken in het Verenigd Koninkrijk kunnen wij bijdragen aan het geavanceerde O&M-systeem van ECN dat aan de behoeftes van kostenbewuste exploitanten voldoet." Met name door beter preventief onderhoud kunnen veel plotselinge storingen en schade voorkomen worden, wat kosten bespaart.
"Gezien de voorziene groei van offshore windenergie in de komende jaren is kostenbesparing een belangrijk onderwerp. Als je weet welke data je met welke reden verzamelt en deze snel en goed analyseert, dan heb je waardevolle informatie voor een uitgekiende O&M-strategie," licht Glen Donnelly van ECN toe. Op die manier kunnen exploitanten van windparken bijvoorbeeld precies plannen hoeveel werkboten nodig zijn, hoeveel mensen in het onderhoudsteam moeten zitten, welke onderdelen ze op voorraad moeten houden en wanneer onderhoud gepland moet worden. "Door dat betere inzicht kunnen ze fors besparen op hun kosten. Ook kan voorkomen worden dat turbines onverwacht stilstaan en geen energie leveren."
Het verlagen van de kosten van windparken op zee is een voorwaarde om de ambities uit het vorig jaar gesloten Nationaal Energieakkoord waar te kunnen maken. In het Energieakkoord is de intentie vastgelegd om te komen tot 4450 MW wind op zee in 2023. Daarin is rekening gehouden met een steeds oplopende kostprijsdaling. Het onderhoudssysteem is een van de schakels in de totale kostprijs en is ontwikkeld binnen het FLOW-programma. FLOW richt zich op kostenreductie van grote offshore windparken en stimuleert Nederlandse bedrijven te innoveren in deze snel groeiende sector.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.