Ads Top

De Amsterdamse energietransitie als banenmotor

Nu al zijn meer dan 100 bedrijven in Amsterdam actief op het gebied van energiebesparing en -opwekking. Drie jaar lang worden daar met het programma Rockstart smart energy nog nieuwe (internationale) start-ups aan toegevoegd. Ook voor laaggeschoolde arbeid biedt de transitie naar een koolstofarme economie kansen.

In het jaarverslag 2013 van het programmabureau Klimaat en Energie, dat op dinsdag 4 maart door het college is besproken, staat de Amsterdamse bedrijvigheid op het gebied van energie beschreven. Ook biedt het verslag een overzicht van de activiteiten die bewoners en de gemeente het afgelopen jaar hebben ondernomen om de Amsterdamse energievoorziening te verduurzamen. Zo is er een subsidieregeling voor woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, en kunnen bewoners die gezamenlijk aan de slag willen met energiebesparing of -opwekking een goedkope lening aanvragen bij de gemeente. Met Amsterdamse datacenters is afgesproken dat zij de komende drie jaar 68 miljoen kWh aan elektriciteit gaan besparen, vergelijkbaar met het stroomverbruik van 27.500 huishoudens. Ook zijn in 2013 convenanten gesloten met Amsterdamse ziekenhuizen, evenementenorganisaties en theaters om energie te besparen.

Van de energie die Amsterdam nog nodig heeft wordt steeds meer lokaal duurzaam opgewekt. Uit landelijke cijfers van de samenwerkende netbeheerders blijkt dat Amsterdam met 16 MWp geïnstalleerd vermogen landelijk ruim voorop loopt als het gaat om zonne-energie. Deze techniek wordt op steeds grotere schaal toegepast, niet alleen door particuliere bewoners en VvE's maar ook door woningbouwcorporaties en bedrijven zoals de RAI. In het havengebied wordt naast windenergie ook op grote schaal bio-energie geproduceerd, onder andere door AEB Amsterdam, dat groene stroom en warmte produceert uit afval. In totaal zijn in Amsterdam inmiddels zo'n 62.000 woningequivalenten aangesloten op stadswarmte, die behalve door AEB Amsterdam wordt geleverd door de Diemercentrale van Nuon.
Verder ging in oktober 2013 het Amsterdams Investeringsfonds van start, dat goedkope leningen verstrekt aan bewoners of maatschappelijke initiatieven die concrete plannen hebben om CO2 te reduceren. In totaal kregen al meer dan 25 Amsterdamse initiatieven een lening. Amsterdamse bedrijven kunnen ook sinds oktober terecht bij het Amsterdams Klimaat- en Energie Fonds (AKEF). Dit fonds heeft inmiddels twee leningen verstrekt: één aan Orangegas, voor het aanleggen van zeven groen gas tankstations rond de stad, en één aan de Amsterdam ArenA, voor het aanleggen van 4.200 zonnepanelen op de rand van het stadiondak. Dit grootschalige zonnestroomproject zal in de loop van 2014 worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.