Ads Top

Zuyd Hogeschool en TNO verlengen bijzonder lectoraat Zonne-energie in Gebouwde Omgeving

Woensdag 12 maart 2014 ondertekenen Kitty Kwakman van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en Peter Toonssen, afdelingshoofd Thin Film Technology TNO een verlenging van vier jaar van het bijzonder lectoraat Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving van Zuyd Hogeschool.
Het lectoraat onderzoekt de nieuwe mogelijkheden voor de gebouwde omgeving door op een effectieve en esthetische manier zonnepanelen in daken en gevels te integreren. De inzet van innovatieve materialen (nanotechnologie) in zonnepanelen worden onderzocht op levensduur en effectiviteit. Onderzoek naar zonnepanelen en nanotechnologie passen binnen de zwaartepunten van de regio. Monitoring en demonstratie vinden plaats op de Wijk van Morgen en de gerenoveerde wijk Kerkrade-West. De opgedane kennis op gebied van zonne-energie in de gebouwde omgeving wordt in nauwe samenwerking met de Centre’s of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) en Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables (NEBER) overgebracht aan studenten van de faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd en bedrijven in de regio.
Bijzonder lector Zeger Vroon werkt sinds 1995 bij TNO en daarbij werkt hij al sinds de jaren negentig samen met Zuyd . Hij coördineert twee onderzoekslijnen en bijbehorende verschillende grote onderzoeksprojecten. Zeger Vroon: “De visie van TNO en de zwaartepunten van Zuyd sluiten goed op elkaar aan. Door de resultaten te demonstreren in De Wijk van Morgen kan aan een breed publiek worden getoond dat met goedkoper en minder materiaal zonnepanelen op een mooie manier in een gebouw kunnen worden geïntegreerd”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.