Ads Top

'2013 sterk jaar voor Enexis'

Netbeheerder Enexis meldt een goed rendement bij beperkte tariefverhoging. De financiële resultaten, een nettoresultaat van 239,1 miljoen euro op een geïnvesteerd vermogen van 5,3 miljard, laten zien dat Enexis een krachtig bedrijf is, zegt Maarten Blacquière, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur/CFO.
De aandeelhouders - provincies en gemeenten - krijgen maximaal de helft van de winst uitgekeerd. Dit is een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro. De andere helft van de winst blijft in het bedrijf en draagt via toekomstige investeringen bij aan de kwaliteit van de energienetwerken en daarmee aan de maatschappij.

De betrouwbaarheid bleef in 2013 op een hoog niveau, afgezien van één zeer grote stroomstoring in Enschede begin januari. De jaarlijkse uitvalduur voor elektriciteit bedroeg over geheel 2013
23,6 minuten, waarvan bijna 5 minuten voor rekening kwamen van deze storing alleen. Het landelijke gemiddelde bedroeg 23,4 minuten. Om de storingsduur op het meerjarengemiddelde van 22 minuten te houden, investeert Enexis naar eigen zeggen fors in automatisering van de energienetwerken. De toekomst van de energievoorziening, met een sterke elektrificatie, tweerichtingverkeer in de netten en dynamische tarieven vraagt om een sterke rol van ICT. Het totaal van de investeringen in systemen en communicatie leidden tot een stijging van 21 procent in de ICT-investeringen over de laatste drie jaar. De investeringen in vervanging van gas- en elektriciteitsnetten namen toe in vergelijking met vorig jaar. De totale bruto investeringen in de netten daalden echter, vooral als gevolg van de nog steeds zwakke nieuwbouwactiviteiten.

Kerncijfers:

Bedragen in miljoenen euro's 2013 2012 %
Nettowinst 239,1 223,7 7%
Geïnvesteerd vermogen 5.265,7 5.085,0 4%
Netto-omzet 1.385,7 1.367,0 1%
Bruto-investeringen 470,7 504,4 -7%
Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting) 23,6 21,6 9%
Uitvalduur gas (seconden per aansluiting) 50 36 39%
Klantaansluitingen (x 1.000) 4.751 4.736 0%
Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate) 0,54 0,49 10%
Aantal medewerkers 4.294 4.229 2%
Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.