Ads Top

Zakelijke kleinverbruiker zuinig met gas en licht

Zakelijke dienstverleners verbruiken relatief weinig aardgas en elektriciteit. Slechts 10% van het verbruik van deze typen energie in de dienstensector komt op het conto van de zakelijke dienstverlening. Dit heeft vooral te maken met de kleinschaligheid van de sector. Binnen de sector is de ICT branche relatief de grootste verbruiker van elektra. Efficiënter energiegebruik kan flink wat kosten besparen. Duurzaamheid biedt daarnaast commerciële kansen, omdat veel branches een rol kunnen spelen in het stimuleren van energie-efficiëntie en energiebesparing. Dit blijkt uit een vandaag verschenen publicatie van ING Economisch Bureau.
In de zakelijke dienstverlening vinden veel werkzaamheden in of vanuit een kantoor plaats. De klimaatregeling is dus een belangrijke energieverbruiker. Binnen de dienstensector behoort de zakelijke dienstverlening echter niet tot de grootverbruikers, gemeten in gebouwgebonden energiegebruik. Zelfs als de ICT branche wordt meegenomen, blijft de sector net onder de 10% steken. Dit is veel minder dan bijvoorbeeld het aandeel in de toegevoegde waarde (29%). In de zakelijke diensten wordt jaarlijks gemiddeld 1.649 m3 gas verbruikt op een bedrijfsvestiging en 14.826 kWh aan elektriciteit. Binnen de zakelijke diensten staat qua elektriciteitsverbruik de ICT branche bovenaan. Dat heeft niet alleen met de schaalgrootte te maken, maar vooral met het gebruik van apparatuur. Vooral datacenters gebruiken relatief veel elektriciteit.
Binnen de zakelijke dienstverlening zijn er een aantal branches die een voorname rol (kunnen) spelen in het energie efficiënter maken en het verlagen van energiegebruik..
In ontwerp en aanleg van gebouwen en installaties  houden architecten- en ingenieursbureaus steeds beter rekening met duurzaamheid, al was het maar om de besparing die het voor eindgebruikers oplevert. De (management) consultants die zich richten op een betere afstemming in de keten dragen indirect bij aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen. Een doelmatiger productieproces en verbeterde logistiek betekenen naast een kostenbesparing of een hogere servicegraad ook het efficiënter gebruik van grond- en brandstoffen. Vanuit de accountancybranche worden rapportages opgesteld (en wordt geadviseerd) over energiegebruik en duurzaamheid in het algemeen. Voor grote bedrijven is dit steeds vaker integraal onderdeel van hun jaarrapportage. “De zakelijke dienstverlening heeft een belangrijke rol in de advisering over innovatie, veiligheid en ontwikkeling van nieuwe diensten en productie.  Daar liggen de kansen om dit op een duurzame wijze in te vullen”, aldus Sasja van As-Winters, sectormanager Zakelijke dienstverlening van de ING.

                                                                     

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.