Ads Top

UNETO-VNI positief over definitieve tekst energieakkoord

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is tevreden over de hoofdpunten van het energieakkoord. Het akkoord betekent volgens de installateursvereniging een grote stap richting energiezuinige woningen en gebouwen in ons land en een impuls op voor activiteiten en innovatie in de sector.
Volgens voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI is de belangrijkste winst van het energieakkoord dat er nu brede consensus is over ons toekomstig energiebeleid. 'De spelregels zijn duidelijk en staan vast voor de lange termijn. Dit akkoord biedt bedrijfsleven en consumenten investeringszekerheid en dat heeft de markt hard nodig. Het energieakkoord kan de installatiebranche helpen om sterker uit de huidige crisis te komen.'
UNETO-VNI staat volledig achter de doelstelling van 14% duurzame energieopwekking in 2020. Siertsema: 'De nadruk komt te liggen op duurzame energieopwekking en dat is goed nieuws voor de installatiebranche. Wel hadden wij op basis van de onderhandelingen gerekend op meer financiële en fiscale prikkels vanuit de overheid om de toepassing van decentrale duurzame energie te stimuleren. Helaas zien wij op dit punt geen actieve rol van de overheid terug in het definitieve akkoord.'
Positief is UNETO-VNI over de 600 miljoen euro die beschikbaar komt voor een revolverend fonds voor energiebesparing en de mogelijkheid die installatiebedrijven krijgen om, net als energiebedrijven, financieringsopties voor energiebesparing aan klanten te gaan aanbieden. Ook de belastingkorting van 7,5 cent per kWh voor duurzame energie die wordt opgewekt binnen Verenigingen van Eigenaren of in coöperatief verband en de 400 miljoen euro die beschikbaar komt voor het nemen van energiebesparende maatregelen in de huursector kunnen rekenen op de instemming van UNETO-VNI.
Siertsema is blij met de prominente rol van de installatiebranche in de uitwerking van het energieakkoord. 'Die uitdaging nemen wij graag aan, bijvoorbeeld via het aanbieden van integrale pakketten voor energiebesparing aan woonconsumenten en samenwerking met gemeenten om duurzame energieprojecten tot stand te brengen. Daarbij gaan energieloketten waar consumenten informatie krijgen over verduurzaming een belangrijke rol spelen.'
Volgens Siertsema, die deelnam aan de onderhandelingen binnen de SER, is het akkoord dat er nu ligt het maximaal haalbare en is het nu hoog tijd om aan de slag te gaan. 'Het akkoord biedt alle betrokken partijen veel perspectief, het is nu zaak om de ambities gezamenlijk waar te gaan maken.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.