Ads Top

Energieakkoord: aan de slag in Deventer

Het Energieakkoord tussen bedrijfsleven, overheid, milieubeweging, vakbonden en andere partijen is ook voor Deventer van belang. Deventer gaat aan de slag met twee belangrijke thema’s: lokale duurzame energieopwekking (waaronder salderen) en energiebesparing bij bestaande woningen.
Een economische impuls en een belangrijke bijdrage aan een klimaatneutrale energievoorziening voor Nederland: dat is het doel van het landelijke Energieakkoord voor duurzame groei. Afgelopen week zijn in de Tweede Kamer op hoofdlijnen afspraken gemaakt. De plannen worden verder uitgewerkt. De definitieve besluitvorming staat gepland voor eind augustus. Het Energieakkoord betekent een duw in de rug voor lokale partijen en inwoners die Deventer willen verduurzamen.
Het verrekenen van gebruikte met zelfopgewekte en aan het net terug geleverde energie en hiermee te besparen energiebelasting (salderen) is al mogelijk bij eigen woningen. Het Energieakkoord maakt het ook mogelijk om te 'salderen op afstand' en hiermee 7,5 cent energiebelasting te besparen. Denk daarbij aan zonnepanelen op het dak van een naburige school. Er kunnen zonneparken worden aangelegd, maar ook zonnepanelen op daken van grote bedrijven. Dat betekent een impuls voor lokale duurzame energieopwekking.
De levering van de stroom vindt plaats via de Deventer Energie Coöperatie, waarbij onder meer wordt samengewerkt met stichting Zon Deventer.
Volgens het akkoord krijgen gemeenten geld om burgers te informeren over besparingsmogelijkheden en handhavend op te treden bij bedrijven (op basis van de Wet milieubeheer). Daarop vooruitlopend heeft is in Deventer begin 2013 een energieservicepunt Energie in Deventer gestart. Ook wordt het aantrekkelijker voor inwoners om isolerende of energiebesparende maatregelen te nemen.
Achter de schermen is al veel in gang gezet. De isolatie van bestaande woningen wordt uitgerold via Slim Deventer. Er wordt gewerkt aan een structuurvisie voor de aanleg van zonneparken. En Deventer heeft diverse aantrekkelijke fiscale regelingen voor bedrijven die willen ‘verduurzamen’. Als gevolg van deze voorbereidingen kan Deventer de komende tijd in hoog tempo aan de slag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.