Ads Top

Consortium Silicon Competence Centre zoekt nieuwe partners

Het Silicon Competence Centre (SiCC) is een netwerk van vooraanstaande Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties die kennis en technologie delen en ontwikkelen met het doel om op silicium gebaseerde zonnecellen en zonnepanelen beter en goedkoper te maken.
Het project SiCC-2 is een onderdeel van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Solar Energy. SiCC-2 zoekt nieuwe ambitieuze partners die voor 1 september willen aansluiten om kennis en technologieën te gaan uitwisselen. Het doel van het aantrekken van nieuwe compagnons is om sneller de markt te bestormen met Nederlandse zonnestroomproducten met een hogere opbrengst en lagere kosten.
Tempress, Levitech en Eurotron zijn bedrijven die samen met onderzoeksinstituut ECN in Petten al deelnemen aan het Silicon Competence Centre. Dit kernteam, dat al over testapparatuur beschikt, komt graag in contact met nieuwe deelgenoten die iets kunnen toevoegen aan de infrastructuur of op andere wijze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van SiCC-2. Om de infrastructuur uit te breiden en te verbeteren, valt te denken aan apparatuur voor plating, masking, printing en module testing. Maar ook andere apparatuur die kan bijdragen is welkom.
Geïnteresseerde partijen die toetreden kunnen de komende twee tot drie jaar een belangrijke schakel zijn in het ontwikkelen van state-of-the-art technologieën voor de nieuwste generatie zonnestroomproducten. Verzoeken tot toetreding kunnen worden ingediend tot 1 september. Uiterlijk op 16 september dient het consortium de subsidieaanvraag in voor SDE+ bij het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken. In het verzoek maken potentiële partners onder meer duidelijk welke bijdrage ze kunnen leveren of welke apparatuur ze eventueel kunnen inbrengen en in hoeverre die nog doorontwikkeld kan worden. Het verzoek dient gepaard te gaan met een inschatting van het projectbudget en benodigde subsidie.
Uiteindelijk zal het kernteam van SiCC-2 een keuze maken volgens een open en transparant selectieproces. Dit gebeurt aan de hand van vijf criteria. Die staan op de nieuwe website SICC.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.