Ads Top

Energiezuinige groothandel kan het verschil maken

Energie-efficiëntie is goed voor het bedrijfsprofiel van groothandels. Hoewel groothandels veel minder energie-intensief zijn dan industriële bedrijven of transporteurs is de groene invloed van de groothandel in potentie groot. Als grote inkoper hebben groothandels immers de mogelijkheid om het assortiment en de herkomst van goederen te beïnvloeden en leveranciers te sturen. Toch kan energiebesparing in de groothandel ook kostentechnisch lonend zijn. Energie is daarmee één van de gebieden waarop de nodige nieuwe innovatie zich kan richten. Dit blijkt uit de themavisie Groothandel die ING Economisch Bureau vandaag publiceert.
Met een gemiddelde daling van de CO2-uitstoot van 2% per jaar boekt de groothandel sinds 2009 de vooruitgang in energie-efficiëntie. Gezien het feit dat veel groothandels de interne logistiek (deels) automatiseren, is deze ontwikkeling niet zonder meer vanzelfsprekend. Ondanks de ingezette afname blijven er nog voldoende kansen voor energiereductie. Een voorbeeld van een besparingsmogelijkheid is de toepassing van LED-verlichting in bedrijfsruimten. Ook zijn voor sommige bedrijven zonnepanelen interessant. Groothandels in gekoelde levensmiddelen en groothandels met een eigen wagenpark verbruiken substantieel meer energie dan gemiddeld en hebben ook meer besparingsmogelijkheden.
Naast de aandacht voor directe energieconsumptie, kunnen groothandels ook verschil maken door duurzaam in te kopen bij leveranciers. Gemiddeld bestaat maar liefst 82% van de omzet uit ingekocht product. De indirecte invloed kan daarmee aanzienlijk zijn. Anders dan logistieke dienstverleners - die werken in opdracht van derden – kunnen groothandels immers hun eigen assortiment rechtstreeks beïnvloeden. Op die wijze kunnen het emissieprofiel van toeleveranciers, vervoersafstand en de keuze voor de transportmodaliteit een rol gaan spelen bij de inkoopafweging.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.