Ads Top

Energieverbruik datacenters niet in lijn met Europese doelstelling

Datacenters en hun managers lopen volledig uit de pas met de Europese 20‑20‑20‑doelstelling om in het jaar 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 tot 30 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. De sector loopt daarmee politieke, commerciële en reputatierisico´s, stelt Enlogic, leverancier van intelligente stroomvoorzieningen voor datacenters. Datacenters moeten hun energieverbruik daarom onder controle krijgen door er een kritieke prestatie‑indicator (kpi) voor aan te gaan. Die levert tevens besparingen op de energiekosten voor de ICT-systemen en hun koeling op.
Gemeten naar gemiddelde gegevensdoorvoersnelheid is de Amsterdam Internet Exhange (AMS‑IX) het grootste internetknooppunt ter wereld. Dat maakt Nederland een aantrekkelijk vestigingsland voor datacenters. In 2012 verbruikten de Nederlandse datacenters dan ook 1,6 terawatt-uur (TWh), of 1,6 x 1012 Watt aan elektriciteit. Dat verbruik zal tot 2015 naar verwachting met 30 procent groeien tot 2,1 TWh per jaar. Datacenters zijn daarmee verantwoordelijk voor bijna 2 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik*.
Datacenters zijn grote verspillers. Uit onderzoek van McKinsey & Co en Gartner blijkt dat van het totale stroomgebruik in datacenters maar zes tot twaalf procent door actieve servers wordt opgesoupeerd. Dat betekent dat zo´n negentig procent van het energieverbruik opgaat aan zaken als het draaiend houden van niet-actieve servers voor storingen en capaciteitsproblemen.
Met de Europese doelstelling om 20 tot 30 procent te besparen op de uitstoot van broeikasgassen is Nederland een uiterst ambitieuze doelstelling aangegaan. Vroeger of later leidt de doelstelling tot inkoopvoorwaarden voor overheden, richtlijnen, en wellicht zelfs tot wet- en regelgeving voor de sector. Duurzame bedrijven behoren tot de belangrijkste klanten en die verplichten zich vaak al tot afname van diensten en producten bij ´groene´ leveranciers, zoals zij ook vaak ISO-certificeringen vereisen.
”De buitenproportionele reservecapaciteit die datacenters aan inactieve servers aanhouden voor het opvangen van capaciteitsproblemen en storingen, betekent een enorme verspilling en is een indicatie dat zij hun processen, en daarmee de kwaliteit van dienstverlening, niet onder controle hebben”, zegt Erik Verest, manager van Enlogic voor de Benelux. ”Complete datacenters worden dubbel uitgevoerd en daarbinnen zijn de afzonderlijke servers vaak in veelvoud uitgevoerd. Slimme servers, zoals load-balancers, en stroomvoorziening door intelligente iPDU´s (power distribution units) die op stekerniveau het stroomverbruik monitoren en waarschuwen voor afwijkend verbruik – wat duidt op storingen - leveren grote besparingen op en verbeteren de dienstverlening.”
Behalve de politieke en commerciële risico´s, is energieverspilling een reputatierisico. Niemand wil de aandacht van Greenpeace en Twitter en Facebook, zij zijn meedogenloos voor de reputatie van maatschappelijk onverantwoord gedrag van bedrijven. Google, met zijn immense datacenters heeft dit al goed begrepen en bouwt inmiddels eigen windmolenparken. Maar als het om duurzaamheid gaat, staat het besparen van energie boven het inkopen van groene energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.