Ads Top

Feenstra Zon onderzoekt consumentenbeleving van zonnepanelen

Feenstra geniet in Nederland grote bekendheid als aanbieder van verwarmingsinstallaties, daarnaast is het bedrijf ook leverancier van zonne-energiesystemen. Eind 2012 deed Feenstra uitgebreid onderzoek (onder meer dan 1.500 respondenten) naar de beleving van consumenten bij de keuze, aanschaf en gebruik van zonnepanelen. Uit dit onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagden positief staat tegenover het gebruik van zonnepanelen met als belangrijk argument: het verlagen van de energiekosten. Echter, bij het daadwerkelijk over gaan tot aanschaf vormen de hoogte van de investering en de onzekerheid over de terugverdienperiode grote barrières. Feenstra Zon concludeert verder dat het vergroten van inzicht in de energiehuishouding (en -rekening) en de opbrengst van zonnepanelen een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het doorbreken van zonne-energiesystemen in Nederland.
Deze week introduceert Feenstra Zon een nieuw monitoringsysteem: Online Service & Inzicht. Met Online Service & Inzicht kunnen gebruikers altijd en overal zien - via een app op de computer, smartphone of tablet - hoeveel elektriciteit hun zonnepanelen op dat moment opwekken én wat het elektriciteitsverbruik is. Naast dit inzicht biedt Feenstra Zon een unieke service waarbij het zonnepanelen op afstand monitort. Mocht er een defect worden gesignaleerd aan de zonnepanelen dan ontvangt de klant een bericht en zorgt Feenstra Zon voor opvolging door een servicemonteur.
Het aandeel zonne-energie in Nederland is gering en kan nog flink groeien. Zo blijkt dat 83 procent van de doelgroep die in het verleden overwogen heeft om zonnepanelen aan te schaffen, dat op dit moment nog steeds doet. Degenen die op dit moment niet meer overwegen om zonnepanelen aan te schaffen zijn in 10% van de gevallen mensen bij wie het dak niet geschikt bleek te zijn. Met de conclusies van het onderzoek in het achterhoofd, vat Feenstra Zon de missie op om zonne-energie en de voordelen daarvan meer inzichtelijk te maken voor (potentiële) gebruikers. Daarom introduceert Feenstra Zon medio juli eveneens de website: FeenstraZonBesparingsMeter.com. Daarop kan iedereen zien wat een gemiddelde set zonnepanelen - op basis van actueel weer én eigen locatie in Nederland - zou hebben bespaart op hun wekelijkse elektriciteitsrekening.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.