Ads Top

Energie winnen uit CO2-uitstoot

De uitstoot van energiecentrales en fabrieken is een bron van energie. Bij vermenging van het rookgas met de buitenlucht komt energie vrij, zo ontdekten milieutechnologen van Wageningen UR (University & Research centre) en Watertechnologie-instituut Wetsus. Ze bedachten een methode om die energie om te zetten in elektriciteit. De onderzoekers worden nu vanuit de hele wereld benaderd door bedrijven die willen samenwerken bij het verder ontwikkelen van de technologie.
“Kolen- of gascentrales kunnen met deze technologie al gauw zes procent meer energie opwekken, zonder extra uitstoot van CO2”, aldus Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie aan Wageningen University en directeur van Wetsus. “Als deze technologie wereldwijd wordt toegepast, kunnen de klimaatdoelen van Kyoto makkelijk gehaald worden.” En het is betaalbaar, rekent Buisman voor: “Bij grootschalige toepassing kost het ongeveer 4 cent per kilowattuur om op deze manier stroom te maken.”
De Milieutechnologen deden in mei en juni 2013 hun eerste proeven met het opwekken van energie uit koolstofdioxide. Toen het bleek te werken is direct patent aangevraagd op de technologie en is er een wetenschappelijke publicatie geschreven. “Met zo’n ontdekking kan je beter snel naar buiten, voordat iemand anders ermee aan de haal gaat”, verklaart Buisman. Hij vertelt dat de publicatie op 5 juli is ingestuurd naar de journal Environmental Science & Technology en dat de redactie van dat blad direct contact opnam omdat ze het als openingsartikel wilden publiceren in hun Letters, de meest prestigieuze publicatie op het gebied van Milieutechnologie. Op 23 juli was de publicatie een feit.
De sectie Milieutechnologie van Wageningen University en Wetsus hebben al jaren ervaring met het opwekken van energie door zoet en zout water te mengen, zogenaamde Blue Energy. “Door het verschil in zoutconcentratie komen de ionen in beweging”, licht Buisman toe. “Daar komt energie bij vrij.” Als het mengsel vervolgens tussen twee elektroden door wordt geleid – de één voorzien van een membraan dat positieve ionen doorlaat en de ander voorzien van een membraan dat negatieve ionen doorlaat – dan kan die energie worden omgezet in stroom. Membranen om negatief en positief geladen deeltjes uit gassen te filteren zijn er niet. Die gassen kunnen echter worden toegevoegd aan gedemineraliseerd water, dat vervolgens wel langs elektroden geleid kan worden.
Bij Milieutechnologie werken meer dan tien promovendi aan technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van ionenstromen. “Ionen kunnen in beweging gezet worden door verschillen in concentraties, maar ook door bacteriën”, vertelt Buisman. Bij interacties tussen bodembacteriën en plantenwortels komt bijvoorbeeld energie vrij. De sectie Milieutechnologie van Wageningen University ontwikkelde een methode om die energie op te vangen. Die techniek wordt nu in de praktijk toegepast door Plant-e, een spin-off van Milieutechnologie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.