Ads Top

Energy Tracker vertelt wie wat, waar, wanneer en hoe bouwt in energieland

Niet eens zo heel lang geleden was het Nederlandse energielandschap overzichtelijk wat betreft (nieuwbouw) energie projecten. Het waren met name de ouderwetse energiebedrijven die een kabel trokken of een centrale neerzetten, en wat tuinders die een WKK wensten. Maar afvalbedrijven, burgercoöperaties en gemeentes roeren zich inmiddels ook op het energievlak, wat heeft geleid tot een veelheid aan centrale en decentrale nieuwbouwprojecten. Voor mensen die toch snel willen weten wat er door wie, waar wordt gebouwd, en hoe het ontwikkel- en bouwproces verloopt, is er de Energeia Energy Tracker (http://www.energytracker.nl).
De Energy Tracker is een online databank die uitgever Energeia BV tegen betaling aanbiedt. Op de Energy Tracker kunnen belangstellenden zoeken naar Nederlandse productie- en infrastructuurplannen binnen de energiesector, vanaf de planfase tot aan oplevering of -als een project niet van de grond komt- afstel. Op zogenaamde 'projectkaarten' biedt de tracker allerlei informatie over de aard van het project: gaat het om gas, elektriciteit of warmte, wie is de initiatiefnemer, om hoeveel MW gaat het, wat is het benodigde budget (en is de finale investeringsbeslissing al genomen) en in welke fase verkeert het project?
"Energieprojecten in Nederland worden steeds decentraler, duurzamer en kleinschaliger, waardoor er meer partijen bij de ontwikkeling zijn betrokken", aldus Energeia-directeur Loek Caris over de dienst. "Het overzicht van wat er gaande is, is in hoog tempo weg aan het raken. Wij brengen dat overzicht terug, we tracken wat er gebeurt." Uit een onder abonnees van Energeia Energienieuws gehouden enquête bleek er behoefte aan een dergelijk overzicht te zijn. Caris consulteerde vervolgens nog een gebruikerspanel voor de uitwerking van de dienst, wat leidde tot het huidige product. Caris: "De Energy Tracker maakt het leven makkelijker, zorgt dat mensen minder tijd kwijt zijn aan allerlei uitzoekwerk!"
Klussen genereren
De EnergyTracker is volgens Caris zeer interessant voor allerlei partijen die diensten en producten te bieden hebben aan de initiatiefnemers van de energieprojecten. Caris spreekt van een "lead generator": de Energy Tracker is een databank die ondernemers die klussen zoeken, werk kan opleveren. "Denk aan allerlei partijen die op verschillende momenten in de ontwikkel- en bouwfase iets aan te bieden hebben aan een initiatiefnemer. Een bouwbedrijf dat de fundering wil leveren. Een bureau dat een haalbaarheidsstudie of milieueffectrapportage kan opstellen. Financiers die projecten zoeken om geld in te steken. Bedrijven die de brandstoffen leveren voor de energieproductie. Partijen die in langjarige contracten de geproduceerde energie willen afnemen. Hen bieden we een goed en doorlopend overzicht waar ze werk kunnen halen." Maar ook beleidsmakers van de lokale, provinciale of landelijke overheid hebben voordeel bij het inzicht dat de Energy Tracker biedt.
De initiatiefnemer van een project heeft er op zijn beurt baat bij om in de databank te komen staan, betoogt Caris. "Ze hoeven er niet voor te betalen om er in te staan, maar het is wel in hun voordeel om gevonden te worden. Ze krijgen meer offertes binnen, dus hebben meer te kiezen. Het helpt ze vooruit als een partij hen een dienst aanbiedt waar ze zelf niet aan hebben gedacht." Als het kan, worden de contactgegevens van projectmanagers dan ook opgenomen in de Tracker. "We willen nadrukkelijk bereiken dat projectmanagers zelf een project aanmelden en, door ons gecontroleerd, mutaties aanbrengen", benadrukt Caris.
Voor Energeia zelf betekent de Energy Tracker een uitbreiding van de data-poot van de uitgeverij. Al sinds 2000 brengt een team van vaste journalisten dagelijks het nieuws, data en opinies in de energiesector, waarop op abonnementsbasis toegang toe kan worden verkregen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.