Ads Top

ACM: Gasmarkt ontwikkelt zich voorspoedig

Liquide handelsplaatsen zijn een voorwaarde voor goedwerkende energiemarkten waar uiteindelijk ook de consument van profiteert. Meer liquiditeit wekt vertrouwen bij marktpartijen en betekent dat de prijzen voor energie beter de onderliggende vraag- en aanbodfactoren weerspiegelen. In het liquiditeitsrapport 2013 constateert ACM dat de gasmarkt zich voorspoedig blijft ontwikkelen met opnieuw een toename in verhandeld volume en liquiditeit. De elektriciteitsmarkt laat een wisselend beeld zien; handelsvolumes zijn in 2012 gestegen terwijl de liquiditeit is afgenomen. Dit sterkt ACM in haar ambitie om in te blijven zetten op verdere marktintegratie met omringende landen, waarbij de harmonisatie van beleid voor duurzame energie een belangrijke randvoorwaarde is om deze integratie tot een succes te maken.
Handelsvolumes en liquiditeit op de groothandelsmarkt gas blijven jaar op jaar gestaag toenemen. Het relatieve belang van maandcontracten in totale volumes is duidelijk toegenomen, terwijl het volume verhandeld via standaard jaarcontracten redelijk stabiel is gebleven. Ook de liquiditeit is over de gehele linie van producten verbeterd. Meer handelsvolume en liquiditeit bij producten met een duur korter dan een jaar is een gunstige ontwikkeling omdat energieleveranciers dan beter in staat zijn het gas volgens het verbruiksprofiel van eindafnemers in te kopen op title transfer facility (TTF). Tegelijkertijd is meer volume en liquiditeit bij spotcontracten gewenst zodat energieleveranciers meer kunnen vertrouwen op de markt als zij op korte termijn hun positie in balans moeten brengen. Beide ontwikkelingen bevorderen de marktwerking op de Nederlandse gasmarkt. Voor de verdere groei van de liquiditeit op de groothandelsmarkt gas koerst ACM op de verdere marktintegratie met omringende landen.
Handelsvolumes en liquiditeit op de groothandelsmarkt elektriciteit variëren van jaar tot jaar. In 2012 zijn de handelsvolumes duidelijk toegenomen na de terugval van 2011. De liquiditeit bij spotcontracten daarentegen is afgenomen door congestie op de transportverbindingen met het buitenland. Vaste vergoedingen voor duurzaam opgewekte elektriciteit en subsidies voor kolengestookte productie in Duitsland maken Nederlandse gascentrales relatief duur. De importverbindingen zitten hierdoor regelmatig vol waardoor prijsverschillen met het buitenland oplopen. De invoering van vergoedingen voor het beschikbaar houden van centrales (zogenoemde capaciteitsmechanismen) om de integratie van duurzame energiebronnen te faciliteren in omringende landen kan leiden tot verdere marktverstoringen. ACM  ziet de harmonisatie van beleid voor duurzame energie dan ook als belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle integratie van energiemarkten in Europa.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.