Ads Top

Koud voorjaar goed voor Eneco

Eneco Groep realiseerde over het eerste halfjaar van 2013 een nettoresultaat van 184 miljoen euro. Dit is een stijging van 9 miljoen ten opzichte van het resultaat over het eerste halfjaar van 2012. De omzet nam toe met 63 miljoen tot 2.873 miljoen door een hoger energieverbruik bij klanten in verband met koude weersomstandigheden in het voorjaar en door hogere gereguleerde transporttarieven voor gas en elektriciteit. Eneco Groep investeerde in het eerste halfjaar van 2013 324 miljoen,15 miljoen meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.
Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) komt uit op € 478 miljoen. Dit is € 83 miljoen (+21%) hoger dan in de eerste helft van vorig jaar. Door lagere rentetarieven en hogere activering bij grote investeringsprojecten zijn de financiële lasten per saldo licht afgenomen tot € 44 miljoen (2012: € 49 miljoen). Hoewel de EBITDA met 21 procent steeg, bleef de toename van het nettoresultaat beperkt tot vijf procent. Dit komt omdat het resultaat vorig jaar positief werd beïnvloed door een eenmalige bate (verkoop deelneming in KEMA).
In de eerste helft van het jaar lag de temperatuur in alle maanden lager dan normaal. Het verbruik van onze klanten van gas en warmte is daardoor toegenomen. Het heeft harder gewaaid dan vorig jaar, waardoor onze windmolens beter presteerden, maar de hoeveelheid wind bleef nog onder het langjarig gemiddelde. Windmolenparken en zonne-energie leverden ook een bijdrage aan het resultaat. De bedrijfskosten liggen op het niveau van vorig jaar. Als gevolg hiervan was het resultaat (EBITDA) van de productie-, handels- en leveringsactiviteiten positief en steeg het van 147 miljoen euro in de eerste helft van 2012 tot 190 miljoen in de eerste helft van 2013.
De omzet van de netwerkactiviteiten is het afgelopen halfjaar gestegen door hogere gereguleerde tarieven. De duur van storingen in de energielevering viel lager uit ten opzichte van 2012 waardoor er minder aan compensatie hoefde te worden betaald. De gemiddelde duur van uitval door storingen in het elektriciteitsnet van Stedin daalde van 24,6 minuten per klant in de eerste helft van 2012 naar 9,1 minuten dit jaar.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.