Ads Top

Voortgang reductiedoelstellingen CO2-uitstoot Tauw

Tauw heeft zich in 2011 tot doel gesteld om de CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. De reductiedoelstellingen voor 2012 waren al in 2011 bereikt en ook in 2012 heeft Tauw weer goede resultaten geboekt. Doel van Tauw is om de CO2-uitstoot van aardgas, leaseauto's, elektra, ingekochte warmte, brandstof, zakelijk verkeer met privéauto’s, en brandstof van vliegreizen de komende jaren verder te reduceren, namelijk: In 2013: 15 % ten opzichte van 2010. In 2014: 20 % ten opzichte van 2010.
2012 laat duidelijk een minder hoge CO2-uitstoot zien ten opzichte van 2010. Dit komt voor een belangrijk deel omdat Tauw op nagenoeg alle locaties is overgegaan van grijze op groene stroom. Ook de vergroening van het wagenpark, minder vluchten over kortere afstand en een flinke afname van de hoeveelheid afval hebben hieraan bijgedragen.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.