Ads Top

Zaanstad tekent uniek contract voor 100% duurzame energie

Zaanstad heeft een nieuw energiecontract afgesloten met Greenchoice. Het gaat daarbij om de levering van 100 procent duurzame energie, niet alleen voor het stadhuis maar ook voor alle openbare verlichting, pompen en gemalen, brandweer, verkeers- en veiligheidsinstallaties en bruggen in de stad.
Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van circa 3.000 huishoudens. Met de levering van 100 % duurzame energie draagt Greenchoice bij aan het behalen van de CO2-neutrale klimaatdoelstelling van Zaanstad, bovendien levert het de gemeente een substantiële financiële besparing op. Met het nieuwe energiecontract zoekt Zaanstad actief de samenwerking met haar energieleverancier om samen tot een steeds lager en beter energieverbruik en naar schone lokaal opgewekte energie te komen.
Zaanstad is de eerste overheid die de levering van energie en het actief realiseren van klimaatneutrale doelstellingen combineert. Zo speelt de gemeente in op landelijke en zelfs Europese ontwikkelingen waar wordt aangestuurd op veranderingen in de energiemarkt, zodat duurzame energie een reële optie is voor consumenten. Zaanstad verwacht daarbij een aanzienlijk structureel financieel voordeel ten opzichte van voorgaande jaren.
Greenchoice ondersteunt de gemeente bij haar ideeën over het opwekken van duurzame energie, verbruik en zelfs verkoop van energie, waarbij ook Zaanse bedrijven en burgers worden betrokken. En ten slotte is dit de eerste keer dat er bij een aanbesteding voor de levering van energie een social return is afgesproken wat betekent dat Greenchoice iemand in dienst zal nemen die nu nog geen werk heeft.
Zaanstad werkt hard aan een schone en leefbare stad nu, maar ook in de toekomst. Daarom wil Zaanstad dat uiteindelijk het merendeel van de gebruikte energie in Zaanstad duurzaam wordt opgewekt. Dat kan alleen als gemeente, bedrijven en bewoners samenwerken. Om deze ambities te realiseren, stuurt Zaanstad op de reductie van energiegebruik, de productie van duurzame energie en op innovatie. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.