Ads Top

Van Oord en Joulz bouwen mee aan Eneco Luchterduinen

De ontwikkeling van Eneco Luchterduinen (oude naam: Q10), 23 kilometer voor de kust van Noordwijk en Zandvoort, gaat een nieuwe fase in nu alle aannemers zijn geselecteerd. Van Oord, wereldwijd actief als waterbouwkundige aannemer van bagger-, offshore- en offshore wind projecten, zal de fundaties en de elektrische infrastructuur, inclusief het offshore transformatorstation, voor zijn rekening nemen. Bovendien levert Van Oord het schip dat de 43 windmolens gaat plaatsen. Daarnaast is Eneco-dochter Joulz geselecteerd voor de aanleg van de elektriciteitskabel van het strand naar het hoogspanningsstation 8 kilometer verder landinwaarts. Eerder werd al bekend dat het Deense Vestas de windturbines –van het type V112- gaat leveren.
Feitelijk zijn Van Oord en Joulz nu ‘preferred supplier’ geworden. Eneco zal samen met de twee Nederlandse partijen verdere invulling geven aan het ontwerp van het nieuwe windpark op zee. Naar verwachting zal het definitieve contract in de herfst getekend worden. Met het nieuwe windpark op zee is Eneco in staat veel meer klanten van windenergie te voorzien.
Met de keuze voor Van Oord maakt Eneco ook duidelijk welke innovaties zullen worden toegepast bij het nieuwe windpark. Van Oord krijgt de gelegenheid om onderzoek te doen naar nieuwe fundatietechnieken, zoals een alternatief voor de grout verbinding. Dat is de bevestigingsmanier tussen funderingspaal en de overgang naar de windmolenmast. Daarnaast zal Van Oord onderzoek doen naar verbeterde installatietechnieken, bijvoorbeeld ten aanzien van ‘scour protectie’. Dat is het systeem rondom de funderingspaal op de zeebodem om erosie door stroming tegen te gaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de innovatieverplichting die het ministerie van EL&I heeft gesteld.  Tijdens de bouw van het windpark zullen de meeste onderdelen waarschijnlijk vanuit de haven van IJmuiden of Vlissingen worden aangevoerd.
Tenslotte is duidelijk geworden dat Eneco Luchterduinen zal bestaan uit 43 identieke Vestas V112 windturbines. Uit de tender voor twee innovatieve turbines groter dan 4 MegaWatt zijn geen werkbare opties naar voren gekomen. Bovendien heeft Eneco aan het ministerie van EL&I laten weten de aanvraag voor Europese subsidie (NER300) voor 7 innovatieve molens van 6 MegaWatt in te trekken. Het lange tijdpad voor de eventuele toekenning van deze subsidie staat de ontwikkeling van het nieuwe windpark in de weg.
De bouw van Eneco Luchterduinen zal in juli 2014 starten en na de zomer van 2015 zal het park operationeel zijn. Het levert dan groene stroom voor zo’n 135.000 huishoudens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.