Ads Top

Nieuwe tool berekent CO2-uitstoot transporten

Vorige week is tijdens de Nationale Distributiedag in Venlo ABCO², een nieuwe tool om de uitstoot van CO² voor wereldwijde multimodale transporten te berekenen, gepresenteerd. Met ABCO² kunnen ook alternatieven doorgerekend worden. Zo kan bijvoorbeeld het effect van andere vervoersmodaliteiten of van bundeling van transportstromen worden berekend.
ABCO² is ontwikkeld door CAPE Groep op initiatief van BeurskensAllRound Cargo, Caroz, GEBA TRANS, Greenport Venlo, KLG Europe en SeaconLogistics. Zij hebben de ambitie om met deze tool een standaard te zetten voor reductie van CO². Daar is behoefte aan in de markt. Er zijn de laatste jaren weliswaar verschillende methoden ontwikkeld, maar afhankelijk van doelstelling, type vervoer en beschikbaarheid van bepaalde invoergegevens is de ene rekentool meer geschikt dan de andere. De achterliggende methode en berekening zijn minstens zo belangrijk, maar voor de gebruiker vaak onzichtbaar. Het kritisch beoordelen van deze elementen wordt bemoeilijkt, doordat een standaard berekeningsmethode in de sector ontbreekt, concludeerde TNO in februari dit jaar in zijn rapport Emissie Registratie.
ABCO² is een zogenoemde software as a service (SaaS)-oplossing en gebaseerd op PAS2050 (product footprint), het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)en HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport). De werkwijze is vrij eenvoudig: ABCO² stuurt de zending of opdracht automatisch met eMagiz-technologie naar ABCO². Op basis van het wereldwijde, multimodale netwerk van de opdrachtgever berekent ABCO² op de achtergrond de CO²-uitstoot van de gekozen route. ABCO² stuurt vervolgens deze berekening terug naar het Transport Management Systeem (TMS) van de opdrachtgever met alternatieve uitstoot per beschikbare modaliteit tussen de zender en de ontvanger van de zending. Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van gevalideerde rekenfactoren van CE Delft, technologie van Mendix en kennis van TU Twente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.